eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2022/56
:
Jan Kåre Husa
:
Avsluttet
:
Oppdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2022/56 20221025 25.10.2022 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen (brann- og redningsskoleforskriften) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE   her
2022/56 20221024 24.10.2022 Inngående brev Høring - innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20221026 26.10.2022 Utgående brev Høringsuttalelse fra Oppdal kommune - det videregående opplæringstilbudet 2022-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2022/56 20221018 18.10.2022 Inngående brev Høring - Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov Samediggi/Sametinget EPHORTE   her
2022/56 20221017 17.10.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrifter som følge av at manuellterapeuter tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20221013 13.10.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. - strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20221013 13.10.2022 Inngående brev Høring - justering av praksis for inntak av elever til videregående opplæring Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20221013 13.10.2022 Inngående brev Utkast til høringsuttalelse - ny minerallov Naturressurskommunene EPHORTE   her
2022/56 20221012 12.10.2022 Inngående brev Utkast til høringsuttalelse - ny minerallov Utmarkskommunenes sammenslutning EPHORTE   her
2022/56 20221007 07.10.2022 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronautvalget Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20221007 07.10.2022 Inngående brev Høring - mindre endring i byggevareforskriften Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE   her
2022/56 20221007 07.10.2022 Inngående brev Høring - forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata Postmottak HOD EPHORTE   her
2022/56 20221006 06.10.2022 Inngående brev Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorg Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20221004 04.10.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale Kultur- og likestillingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220927 27.09.2022 Inngående brev Høringsnotat - forslag til endringer i barnevernsloven Barne- og familiedepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring - tilbudsutvikling i Trøndelag 2023-24 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220923 23.09.2022 Inngående brev Høring - plan for digitalisering på legemiddelområdet Direktoratet for e-helse EPHORTE   her
2022/56 20220922 22.09.2022 Inngående brev Høring - landmålerbrev, matrikkelforskrift, grunnboken Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220921 21.09.2022 Inngående brev Høring - Forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høring - endringer i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220913 13.09.2022 Inngående brev Høring - Regional utviklingsplan 2023-2026 Helse Midt-Norge EPHORTE   her
2022/56 20220913 13.09.2022 Inngående brev Stortingsmelding om helseberedskap - Invitasjon til å gi skriftlige innspill Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220912 12.09.2022 Inngående brev Høring - reviderte forvaltningsstandarder for begrepsanalyse og definisjonsarbeid Digitaliseringsdirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220908 08.09.2022 Inngående brev Høring - nye felleskriterier for kommunale og fylkeskommunale virksomheter Stiftelsen Miljøfyrtårn EPHORTE   her
2022/56 20220905 05.09.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i en rekke forskrifter slik at myndighet som i dag ligger i Vegdirektoratet blir overført til divisjonene i Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/56 20220902 02.09.2022 Inngående brev Høring- registrering av offentlig forvaltning i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene - registerforvaltning EPHORTE   her
2022/56 20220831 31.08.2022 Inngående brev Høring - ny økonomiforskrift og endring i tilskuddsforskriften. Utvidet frist. Utdanningsdirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220830 30.08.2022 Inngående brev Høring - forslag til ny forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til Norges vassdrags- og energidirektorats tilsyns- og kontrollarbeid Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
2022/56 20220829 29.08.2022 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk Landbruks- og matdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220826 26.08.2022 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220825 25.08.2022 Inngående brev Høring - endring i læreplanene i fremmedspråk Utdanningsdirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220818 18.08.2022 Inngående brev Høring - ny lov om omsetning av bøker (bokloven) Kultur- og likestillingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220818 18.08.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 Den norske kirke EPHORTE   her
2022/56 20220814 14.08.2022 Inngående brev Høring - forslag om endring av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/56 20220810 10.08.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og kommuner som skal deles Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220808 08.08.2022 Inngående brev Utsatt frist for høring - forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred. Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE   her
2022/56 20220808 08.08.2022 Inngående brev Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220804 04.08.2022 Inngående brev Nasjonal helse- og samhandlingsplan - invitasjon til å gi skriftlige innspill Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220728 28.07.2022 Utgående brev Avgitt høringssvar om lisensfellingsperioden for jerv Klima- og miljødepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220719 19.07.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220705 05.07.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter Miljødirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220704 04.07.2022 Inngående brev Høring - forskrift om nasjonal retningslinje for manuellterapiutdanning Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220704 04.07.2022 Inngående brev Høring - forskrift om nasjonal retningslinje for psykomotorisk fysioterapi Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220704 04.07.2022 Inngående brev Høring - Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220701 01.07.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220628 28.06.2022 Inngående brev Høring - bruk av motorkjøretøy for å transportere ut felt villsvin Klima og miljødepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220628 28.06.2022 Inngående brev Høring - forskrifter til ny barnevernslov, forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften Barne- og familiedepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220628 28.06.2022 Inngående brev Høring - utvidelse av pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og tannhelse Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220627 27.06.2022 Inngående brev Høring - forbud mot konverteringsterapi Kultur- og likestillingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220627 27.06.2022 Inngående brev Høring - endringer i gravplassloven om digital gravferdsmelding mv. Barne- og familiedepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring - endringer i kommuneloven Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220623 23.06.2022 Inngående brev Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen Arbeids- og inkluderingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220620 20.06.2022 Inngående brev Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220617 17.06.2022 Inngående brev Høring - lisensfellingsperioden for jerv Klima- og miljødepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220616 16.06.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022:6 Nett i tide - om utvikling av strømnettet Olje- og energidepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220616 16.06.2022 Inngående brev Høring - nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220616 16.06.2022 Inngående brev Høring - utkast til endringer i drikkevannsforskriften Mattilsynet EPHORTE   her
2022/56 20220614 14.06.2022 Inngående brev Høring - helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220610 10.06.2022 Inngående brev Ny høringsfrist - Høring - forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon - Dss Dep - Distribusjonsoppdrag EPHORTE   her
2022/56 20220610 10.06.2022 Inngående brev Høring - innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap -tema digital sikkerhet Direktoratet for e-helse EPHORTE   her
2022/56 20220609 09.06.2022 Inngående brev Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220614 14.06.2022 Utgående brev Trøndelag fylkeskommune - Delstrategi veg 2022-2032. Innspill fra Oppdal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2022/56 20220603 03.06.2022 Inngående brev Høring - revisjon av DFØs bærekraftskrav og -kriterier Direktoratet for forvaltning og økonomistyring EPHORTE   her
2022/56 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høring - nasjonal e-helsestrategi Direktoratet for e-helse EPHORTE   her
2022/56 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høring - endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - istandsetting av utleieboliger Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv. Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220601 01.06.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022:5 - myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220527 27.05.2022 Inngående brev Høring - videreutvikling av kommunelegefunksjonen Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/56 20220525 25.05.2022 Saksframlegg/innstilling Trøndelag fylkeskommune - Delstrategi veg 2022-2032. Innspill fra Oppdal kommune EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - forslag til kravspesifikasjon Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høring - Delstrategi Veg 2022-2032 - anmodning om innspill - høringsfrist 1. juli 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220707 07.07.2022 Utgående brev Høringsuttalelse - anskaffelsesstrategi Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220429 29.04.2022 Inngående brev Høring - utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220425 25.04.2022 Inngående brev Høring - utkast til retningslinje for jordmorutdanning Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220421 21.04.2022 Inngående brev Høring - idrettspolitisk erklæring for Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220421 21.04.2022 Inngående brev Høring - forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220420 20.04.2022 Inngående brev Høring - unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220413 13.04.2022 Inngående brev Høring - endringer i reglene om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220411 11.04.2022 Inngående brev Høring - midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220411 11.04.2022 Inngående brev Høring - forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift Barne- og familiedepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - utforming av konkurranse om regionale flyruter fra 1. april 2024 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring – ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon Barne- og familiedepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - anskaffelsesstrategi Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype Klima- og miljødepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220407 07.04.2022 Inngående brev Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220407 07.04.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn Olje- og energidepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220406 06.04.2022 Inngående brev Høring - umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorveg Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/56 20220406 06.04.2022 Inngående brev Høring - midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220405 05.04.2022 Inngående brev Høring - forskrift om tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220401 01.04.2022 Inngående brev Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220401 01.04.2022 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om bibliotekstatistikk Kultur- og likestillingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220331 31.03.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220329 29.03.2022 Inngående brev Høring - midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse - Frist for gjennomføring av undersøkelse Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220318 18.03.2022 Inngående brev Høring - 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn Utdanningsdirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220314 14.03.2022 Inngående brev Høring - revisjon av utviklingsplan for St. Olavs hospital St. Olavs hospital EPHORTE   her
2022/56 20220311 11.03.2022 Inngående brev Høring - endring i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 - 60 tonn totalvekt på veger i BkT8 Statens vegvesen EPHORTE   her