eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/788
:
Synnøve Myklebust
:
Avsluttet
:
Oppdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/788 20220922 22.09.2022 Inngående brev 191/1 Varsel om hogst i brandhaugan 2. Bernt Aalbu EPHORTE   her
2020/788 20221011 11.10.2022 Utgående brev 191/1 Varsel om hogst i brandhaugan 2. Bernt Aalbu EPHORTE   her
2020/788 20220902 02.09.2022 Inngående brev 191/1 - klagesak - detaljreguleringsplan for Brannhaugen II hytteområde Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2020/788 20220921 21.09.2022 Utgående brev Vedtak - Klagebehandling av reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Bernt Sveås Aalbu m.fl. EPHORTE   her
2020/788 20220825 25.08.2022 Utgående brev 191/1 - Oversending av sak til klagebehandling etter plan- og bygningslov, Oppdal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE   her
2020/788 20220729 29.07.2022 Inngående brev 191/1 - uttalelse fra statsforvalteren til vedtatt detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2020/788 20220713 13.07.2022 Inngående brev 191/1 - klage - detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Randi Wærnes Schnell og Magnhild Aakvik Wærnes EPHORTE   her
2020/788 20220812 12.08.2022 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - Klage på vedtak i sak 22/30 i utvalg for bygg- og arealplansaker EPHORTE   her
2020/788 20220712 12.07.2022 Utgående brev Vedtatt detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - vedtak og høring før klagebehandling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE   her
2020/788 20220704 04.07.2022 Inngående brev 191/1 - klage på vedtak vedr. sluttbehandling av Brandhaugan II hytteområde Bernt Aalbu EPHORTE   her
2020/788 20220704 04.07.2022 Inngående brev 191/1 - klage på sluttbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugen II hytteområde Rindalshytter AS EPHORTE   her
2020/788 20220712 12.07.2022 Utgående brev Behandling av forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Arild Lysheim m.fl. EPHORTE   her
2020/788 20220503 03.05.2022 Inngående brev 191/1 - høring - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Ketil Parow EPHORTE   her
2020/788 20220430 30.04.2022 Inngående brev 191/1 - merknader til forslag til reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Mari Barstad EPHORTE   her
2020/788 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - Sluttbehandling EPHORTE   her
2020/788 20220421 21.04.2022 Inngående brev 191/1 - motforestillinger til planutbredelsen Cathrine Lossius Sagli og Øyvind Sagli EPHORTE   her
2020/788 20220411 11.04.2022 Inngående brev 191/1 - merknad til detaljreguleringsplan Brannhaugan 2 hytteområde Liv og Halvor Bakk EPHORTE   her
2020/788 20220411 11.04.2022 Inngående brev 191/1 - uttalelse til nye hyttetomter i Brandhaugan hyttefelt Erik Friden EPHORTE   her
2020/788 20220408 08.04.2022 Inngående brev 191/1 - merknader til forslag detaljreguleringsplan Brandhaugan 2 hytteområde Anne og Arild Lysheim EPHORTE   her
2020/788 20220408 08.04.2022 Inngående brev 191/1 - Fylkeskommunens uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2020/788 20220407 07.04.2022 Inngående brev 191/1 - høringsuttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2020/788 20220405 05.04.2022 Inngående brev 191/1 - etterspør svar på epost 18.03.22 - detaljreguleringsplan Brandhaugan II hytteområde Ketil Parow EPHORTE   her
2020/788 20220331 31.03.2022 Inngående brev 191/1 - høringsuttalelse fra SFTL - detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2020/788 20220318 18.03.2022 Inngående brev 191/1 - ber om utsatt svarfrist - høring detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Brandhaugan velforening EPHORTE   her
2020/788 20220315 15.03.2022 Inngående brev 191/1 - Uttalelse til mottatt høring - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugen II hytteområde Mattilsynet Midt Avdeling Gauldal EPHORTE   her
2020/788 20220302 02.03.2022 Inngående brev 191/1 - NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
2020/788 20220228 28.02.2022 Inngående brev 191/1 - videresending av høring - reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde (kopi av brev til Møre og Romsdal fylkeskommune) Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2020/788 20220228 28.02.2022 Inngående brev 191/1 - svar på høring -forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Tensio AS EPHORTE   her
2020/788 20220304 04.03.2022 Utgående brev 191/1 - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - høring Dagfinn Østerlie EPHORTE   her
2020/788 20220218 18.02.2022 Inngående brev 191/1 - uttalelse vedrørende forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Samediggi/Sametinget EPHORTE   her
2020/788 20220217 17.02.2022 Inngående brev Uttalelse til høring av forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - del av gbnr. 190/1 og 191/1 - Oppdal kommune Statens vegvesen EPHORTE   her
2020/788 20220218 18.02.2022 Utgående brev 191/1 - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - Høring Eli Marit Munkvold m.fl. EPHORTE   her
2020/788 20220218 18.02.2022 Utgående brev 191/1 - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - Høring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE   her
2020/788 20220209 09.02.2022 Inngående brev 190/1 og 191/1 - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde til høring/ettersyn Ola Fjøsne EPHORTE   her
2020/788 20220214 14.02.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - 1.gangs behandling Ola Fjøsne m.fl. EPHORTE   her
2020/788 20220107 07.01.2022 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - 1.gangs behandling EPHORTE   her
2020/788 20211118 18.11.2021 Inngående brev Revidert forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde til 1. gangs behandling i Oppdal kommune, del 2 Ola Fjøsne EPHORTE   her
2020/788 20211118 18.11.2021 Inngående brev Revidert forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde til 1. gangs behandling i Oppdal kommune, del 1 Ola Fjøsne EPHORTE   her
2020/788 20210825 25.08.2021 Inngående brev 190/1 og 191/1 - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde til 1. gangs behandling, del 2 Ola Fjøsne EPHORTE   her
2020/788 20210825 25.08.2021 Inngående brev 190/1 og 191/1 - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde til 1. gangs behandling, del 1 Ola Fjøsne EPHORTE   her
2020/788 20201021 21.10.2020 Inngående brev 191/1 - fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde (kopi av brev til Ola Fjøsne) Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2020/788 20201016 16.10.2020 Inngående brev 191/1 - uttalelse fra FMTL - oppstart av reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE   her
2020/788 20201008 08.10.2020 Inngående brev 191/1 - høringsuttalelse - oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2020/788 20200929 29.09.2020 Inngående brev 191/1 - tilbakemelding på varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - Brandhaugan II hytteområde (kopi til Oppdal kommune) Statens vegvesen EPHORTE   her
2020/788 20200924 24.09.2020 Inngående brev 191/1 - varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Siv. Agric. Ola Fjøsne EPHORTE   her
2020/788 20200916 16.09.2020 Inngående brev 191/1 - referat fra oppstartsmøte Oppdal kommune EPHORTE   her
2020/788 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om oppstartsmøte, del av gnr/bnr. 191/1 Ola Fjøsne EPHORTE   her