eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/135 20220517 17.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/135 20220517 17.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/135 20220517 17.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/135 20220517 17.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/135 20220517 17.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/781 20220517 17.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/781 20220517 17.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/781 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939103 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/781 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939103 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høringsuttalelse i planprogrammet ad Gjevillvassdalen Oppdal SV EPHORTE   her
2022/34 20220516 16.05.2022 Inngående brev Referat årsmøte 2022 Krisesenteret for Orkdal og omegn EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - forslag til kravspesifikasjon Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen Erling Viken og Marit Holand EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høringsinnspill fra Oppdal Venstre til Planprogrammet for skiløyper i Gjevilvassdalen Oppdal Venstre EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til oppstart av reguleringsplan for skiløyper i Gjevilvassdalen Elin By EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen. Bror Erlend Blichfeldt og Hanne Håker EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspel planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Åshild Sukka Mehus EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen Arnvid Sylte EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planprogram for skiløyper Gjevilvassdalen Morten Gran EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høringsuttalelse - planprogram og oppstart av reguleringsplan for skiløyper i Gjevilvassdalen Christina Vogt EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill vedrørende skiløyper i Gjevilvassdalen Bente Merete Sande og Hans Henrik Thaulow EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Knut H. Lund EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planprogram om skiløyper i Gjevillvassdalen Heidi Hynne EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til skiløype på Gjevilvassveien Mette Rød EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Ragnhild Elisabeth Lund EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen Arild Reistadbakk EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til oppstart av planprogrammet i Gjevilvassdalen Gjevilvassdalen Grunneierlag EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til planprogram skiløyper i Gjevillvassdalen Eli Dahle EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevillvassdalen Tonje Kummeneje Vangen og Roger Vangen EPHORTE   her
2019/705 20220516 16.05.2022 Inngående brev Uttalelse til varsel om mulig omgjøring av vedtak for barmarkskjøring i Oppdal (kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag) Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening EPHORTE   her
2020/498 20220516 16.05.2022 Inngående brev Uttalelse til varsel om mulig omgjøring av vedtak for barmarkskjøring i Oppdal (kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag) Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening EPHORTE   her
2020/1124 20220516 16.05.2022 Inngående brev Uttalelse til varsel om mulig omgjøring av vedtak for barmarkskjøring i Oppdal (kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag) Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill til høring om skiløyper i Gjevilvassdalen Esten Vassli EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram for skiløyper Gjevilvassdalen Berit Bartnes EPHORTE   her
2022/25 20220516 16.05.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn - kommunens leverandørreskontro Myndighetsfakta EPHORTE   her
2022/22 20220516 16.05.2022 Inngående brev 271/316 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Svahøa AS EPHORTE   her
2022/836 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til helikoptertransport Dnt Oslo og Omegn EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Familiene Bjerkan og Harham EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Ketil Parow EPHORTE   her
2022/530 20220516 16.05.2022 Inngående brev 241/1 - varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Myrtrøhaugen boligområde Ola Fjøsne EPHORTE   her
2022/835 20220516 16.05.2022 Inngående brev Utvidelse av tomt Vegard Hindseth EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging Helsedirektoratet EPHORTE   her
2020/170 20220516 16.05.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2019/14 20220516 16.05.2022 Inngående brev Uttalelse til varsel om mulig omgjøring av vedtak for barmarkskjøring i Oppdal (kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag) Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening EPHORTE   her
2020/789 20220516 16.05.2022 Inngående brev 292/1 - bilder til høringsuttalelse Stavåløkken Østre, endring Erik Engebretsen EPHORTE   her
2021/1636 20220516 16.05.2022 Inngående brev 204/162 - uttalelse til nabovarsel etter revidering (kopi av brev til Norrønlaft Oppdal AS) Beate Norum EPHORTE   her
2021/1636 20220516 16.05.2022 Inngående brev 204/162 - uttalelse til nabovarsel på tomt etter revidering (kopi av brev til Norrønlaft Oppdal AS) Øystein Tveit EPHORTE   her
2022/22 20220516 16.05.2022 Inngående brev 180/4 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne-Kristin Meland EPHORTE   her
2022/8 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding - egenkontrollrapport 2021 - omlasting - Kåsen (kopi av brev til HB Transport AS) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/538 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/538 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/567 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220516 16.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Oliver Vognild EPHORTE   her
2022/567 20220516 16.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling martha Kristin Nyvold EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Torkild Reinertsen EPHORTE   her
2022/460 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høyringsuttale frå 5 hytteeigarar i Ljøsliveien i Gjevilvassdalen Oddbjørn og Anne Bruland m.fl. EPHORTE   her
2022/369 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 999301673 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/379 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedr. 202143750-81 - Tilsagn om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2022 - Oppdal Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/138 20220516 16.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering ***** EPHORTE   her
2022/83 20220516 16.05.2022 Inngående brev Utbetaling av midler til styrket fosterhjemsoppfølging 2022 (kopi av brev til Barneverntjenesten i Midtre Gauldal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/102 20220516 16.05.2022 Inngående brev Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2022 Arbeids- og inkluderingsdepartement EPHORTE   her
2022/206 20220516 16.05.2022 Inngående brev 16/1 - tillatelse til gravearbeid ved fv.6518 Inge Krokanns veg 2 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/837 20220516 16.05.2022 Inngående brev 273/20 - søknad om oppføring av enebolig, Siri og Lars Arne Berg Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2022/838 20220516 16.05.2022 Inngående brev Rapport fra tilsyn - Tannklinikken Tensio TS AS - Det Lokale Eltilsyn EPHORTE   her
2022/840 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om overføring av stillingsprosent Amena Abdullah EPHORTE   her
2022/859 20220516 16.05.2022 Inngående brev 279/5 og 279/44 - anmodning om sanksjoner på arbeid ved tomtegrense ***** EPHORTE   her
2022/861 20220516 16.05.2022 Inngående brev 78/3 - søknad om rammetillatelse for oppføring av anneks med garasje/verkstedrom i sokkel, Audun Mjøen Audun Mjøen EPHORTE   her
2022/831 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2947331 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/781 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939103 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/728 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/728 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/728 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/728 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/728 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/728 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/728 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/740 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/758 20220516 16.05.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Tuva Sandnes EPHORTE   her
2022/616 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev for utvidet programtid/utvidet norskopplæring - integreringspakke 4 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE   her
2022/630 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/630 20220516 16.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Vigdis Hagen EPHORTE   her
2022/648 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2916439 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/648 20220516 16.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/649 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/650 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/650 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/650 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/650 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/650 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/650 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/650 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/659 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/659 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/659 20220516 16.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Silje Haukeland EPHORTE   her
2022/666 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/666 20220516 16.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling TEWELDE Tekle EPHORTE   her
2022/685 20220516 16.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Ingrid Håvimb Kvam EPHORTE   her
2022/780 20220515 15.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2935037 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/850 20220515 15.05.2022 Inngående brev 58/1 - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket, Karienget Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/851 20220515 15.05.2022 Inngående brev 214/2 - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket, foringsplass Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/852 20220515 15.05.2022 Inngående brev 276/1 - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket, skifte av tak på smie Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/853 20220515 15.05.2022 Inngående brev 127/1 -søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket, fjerning av piggtråd på Utisto Nerhoel Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/832 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2947365 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/832 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2947365 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/831 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2947331 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/849 20220514 14.05.2022 Inngående brev 292/45 - søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Tor-Erik Sivertsen Tor-Erik Sivertsen EPHORTE   her
2022/780 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2935037 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/780 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2935037 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/767 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2936485 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/739 20220514 14.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Rigmor Saltrø Rindal EPHORTE   her
2022/700 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2925733 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/682 20220514 14.05.2022 Inngående brev Startlån søknad (startlån og tilskudd) - utbedring av bolig ***** EPHORTE   her
2022/110 20220513 13.05.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2022/110 20220513 13.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/121 20220513 13.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/162 20220513 13.05.2022 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid i 2022 og anbefalte satser for maskinarbeid Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/165 20220513 13.05.2022 Inngående brev Sommerstenging av senger ved Orkdal Sjukehus, St. Olavs hospital i perioden fredag 24. juni kl. 0700 til mandag 22. august 2022 kl. 0700* St. Olavs hospital HF EPHORTE   her
2022/188 20220513 13.05.2022 Inngående brev 57/1 - søknad om igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus, Arnfinn Mjøen Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTE   her
2022/257 20220513 13.05.2022 Inngående brev 204/45/F6 - tillatelse til etablering av stikkledninger, Oppdal VVS AS Oppdal kommune, plan og forvaltning EPHORTE   her
2022/477 20220513 13.05.2022 Inngående brev Enebolig til utleie Esten Kvello EPHORTE   her
2022/540 20220513 13.05.2022 Inngående brev 204/139 - tiltaket er ikke søknadspliktig ifølge arbeidsmiljøloven 18-9 (kopi av brev til Rolf Ingar Kirkeng) Arbeidstilsynet EPHORTE   her
2022/49 20220513 13.05.2022 Inngående brev 156/104 - tømming av slamanlegg Tom Arne Pedersen EPHORTE   her
2022/23 20220513 13.05.2022 Inngående brev Oversendelse av bekymringsmelding vedrørende Oppdal legevakt til Oppdal kommune som rette vedkommende Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/42 20220513 13.05.2022 Inngående brev 204/47 - vannmåler - registrering Oppdal VVS A/S EPHORTE   her
2022/42 20220513 13.05.2022 Inngående brev 263/50 - vannmåler - registrering Comfortbutikken Rørsenteret AS EPHORTE   her
2021/1806 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskudd - Inkludering av barn og unge - 2022 Tilskuddsseksjonen Bufdir EPHORTE   her
2022/675 20220513 13.05.2022 Inngående brev 232/2 - søknad om ferdigattest for vann-/avløpsanlegg Trollheimen Entreprenør AS EPHORTE   her
2022/590 20220513 13.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Anne Karin Wognild EPHORTE   her
2022/592 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev 2022 - tilskudd til innkjøp av digitale læremidler Utdanningsdirektoratet EPHORTE   her
2022/687 20220513 13.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/712 20220513 13.05.2022 Inngående brev 219/14 - supplering av søknad FH Gruppen AS EPHORTE   her
2022/780 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2935037 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/780 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2935037 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220513 13.05.2022 Inngående brev 45/26 - ansvarsrett - Oppdal sykkelklubb Rekkje Stiutvikling EPHORTE   her
2022/790 20220513 13.05.2022 Utgående brev 204/45/F6 - Tillatelse til etablering av stikkledninger, Oppdal VVS A/S Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/831 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2947331 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/831 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2947331 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/847 20220513 13.05.2022 Inngående brev 69/3, 70/4, 70/3 m.fl. - melding om hogst av vernskog - Engan - nettstasjoner, høyspentkabel og lavspentkabel Tensio AS EPHORTE   her
2022/848 20220513 13.05.2022 Inngående brev 283/118 - søknad om rammetillatelse til oppføring av tomannsbolig, KAM Bygg AS KAM Bygg AS EPHORTE   her
2021/1371 20220513 13.05.2022 Inngående brev 156/108 - søknad om midlertidig brukstillatelse Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/429 20220513 13.05.2022 Inngående brev 17/3 - uttalelse vedrørende detaljreguleringsplan - Munkvoldhovden Samediggi/Sametinget EPHORTE   her
2021/696 20220513 13.05.2022 Inngående brev 37/2 - klage på kommunens vedtak om dispensasjon for bygging av enebolig samt internvei og parkering Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2020/789 20220513 13.05.2022 Inngående brev 292/1 - vedrørende innsigelse på reguleringsplan for Stavåløkken østre Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/111 20220513 13.05.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/388 20220513 13.05.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/482 20220513 13.05.2022 Inngående brev Pålegg om informasjonsutlevering Oppdal kommune, barnevern EPHORTE   her
2018/577 20220513 13.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2021/1750 20220512 12.05.2022 Inngående brev 151/2/F7 - tilbygg på hytte - ny hjemmelshaver Svein Andreas Høgseth EPHORTE   her
2022/429 20220512 12.05.2022 Inngående brev Spørsmål til kommunestyremøte 05.05-22 - tillatelse fra Oppdal kommune og Oppdal Bygdeallmenning Marianne Rolvsjord EPHORTE   her
2022/22 20220512 12.05.2022 Inngående brev 195/35 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Julia Barbara Debik og Miroslaw Matusiak EPHORTE   her
2022/165 20220512 12.05.2022 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 11.05.2022 St. Olavs hospital EPHORTE   her
2022/827 20220512 12.05.2022 Inngående brev Kommunens forpliktelse til å ivareta personer dømt til tvungent psykisk helsevern som skrives ut fra tvungent vern med døgnopphold til tvungent vern uten døgnopphold Helsedirektoratet EPHORTE   her
2018/1565 20220512 12.05.2022 Inngående brev 289/76 - ber om utsettelse av frist Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2022/25 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innsynskrav - kommunens revisjonsberetning Norsk Presseforbund og Pressens offentlighetsutvalg EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Lars Jacob Stovner EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innnspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Anne Jønland EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Christoffer Kvarberg EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Vigdis Haugen EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Jon Åge Aune EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløype Gjevilvassdalen Kari Anna Saastad EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Angel Helge Smenes EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Audun Vognild EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Kristin Kjørsvik EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Else-Catharina Opdal, Jens Georg Sylow og Kjersti Opdal EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill - regulering av Osveien og Gjevillvassveien Jon Arne Mo EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høringsuttalelse - områdereguleringsplan skiløyper Gjevilvassdalen Frode Rolvsjord og Marianne Rolvsjord EPHORTE   her
2022/156 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Vekst Oppdal Holding AS - 25.05.22 Vekst Holding AS EPHORTE   her
2021/1352 20220512 12.05.2022 Inngående brev 62/1 - søknad om midlertidg brukstillatelse, Kongsvold Fjellstue Arkitektkontoret Schjeldrup & Gram EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Britt Furunes EPHORTE   her
2022/156 20220512 12.05.2022 Inngående brev Signert protokoll fra møte i representantskapet TBRT IKS 22.04.2022 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2022/804 20220512 12.05.2022 Inngående brev 314/16 - etterspurt informasjon og signert avstandserklæring Mark Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/1627 20220512 12.05.2022 Inngående brev 232/23 - søknad om ferdigattest Lundhytta AS EPHORTE   her
2021/429 20220512 12.05.2022 Inngående brev 178/3 - varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan (endring av gjeldende bebyggelsesplan) for Munkvoldhovden Siv. Agric. Ola Fjøsne EPHORTE   her
2022/754 20220512 12.05.2022 Inngående brev 356/1 - ber om avklaringsmøte Andreas Loe EPHORTE   her
2022/730 20220512 12.05.2022 Inngående brev 279/6 - kompletterende opplysninger byggesak Norgeshus Oppdal Bygg AS EPHORTE   her
2022/250 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang for årene 2022 - 2026 - Oppdal Bygdealmenning Oppdal Bygdealmenning EPHORTE   her
2022/22 20220512 12.05.2022 Inngående brev 177/41 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Heidi Margrethe Lystad og Onderj Jaruksek EPHORTE   her
2022/821 20220512 12.05.2022 Inngående brev Anmodningsbrev NRK TV-aksjonen 2022 TV-aksjonen NRK 2022 EPHORTE   her
2022/809 20220512 12.05.2022 Inngående brev 271/251, 271/252, 271/253 og 271/254 - ettersendt dokumentasjon - endring av detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby Ikon Arkitekt & Ingeniør AS EPHORTE   her
2022/777 20220512 12.05.2022 Inngående brev 198/37 - feie- og tilsynsrapport, Kremlevegen 26 A Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2022/233 20220512 12.05.2022 Inngående brev Avdragsfrihet på startlån - ***** ***** Oppdalsbanken EPHORTE   her
2022/479 20220512 12.05.2022 Inngående brev Klage på avløsertilskudd 2021, 969377764 Ishoel Pels EPHORTE   her
2019/111 20220512 12.05.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2020/789 20220512 12.05.2022 Inngående brev 292/1 - høringsuttalelse som konkluderer med at H1 og H2 må tas ut pga. bekk Kjell Jørstad Braut EPHORTE   her
2022/246 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til aktiviteter - Mental Helse Oppdal Mental Helse Oppdal EPHORTE   her
2022/315 20220512 12.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/315 20220512 12.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling sami berhane EPHORTE   her
2022/101 20220512 12.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - Nærbutikken Lønset Håggåberget AS EPHORTE   her
2022/88 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vedtak om bruk av tvang og makt etter kap 9 - ***** ***** ***** ***** (kopi av brev til St. Olavs hospital) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/478 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling IT og digital samhandling - ansettelse av rådgiver næring og bærekraft i stab og støtte 50% EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram for skiløyper i Gjevilvassdalen Reidar Riise Klegseth EPHORTE   her
2022/460 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høringsuttalelse områdereguleringsplan skiløyper Gjevilvassdalen Ingebjørg Aalbu og Halvor Aalbu EPHORTE   her
2022/429 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svar på spørsmål til kommunestyremøte 05.05-22 - Oppdal kommune har ikke gitt tillatelse til kjøring av skispor langs iskanten øvre og nedre reguleringssone på Gjevilvatnet i påska 2022 Marianne Rolvsjord EPHORTE   her
2022/355 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2022/529 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTE   her
2022/496 20220512 12.05.2022 Inngående brev 284/58 m. fl - etablering av klatrepark Oppdal Høyt & Lavt Trondheim EPHORTE   her
2022/22 20220512 12.05.2022 Inngående brev 244/28 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Jonny Margido Lundemo EPHORTE   her
2022/22 20220512 12.05.2022 Inngående brev 280/281 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Marit Hollingsæter og Jan Reidar Kippernes EPHORTE   her
2022/22 20220512 12.05.2022 Inngående brev 201/75 - tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet Andrea Steen Rosten og Eirik Ressem Strøm EPHORTE   her
2022/56 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høring - Delstrategi Veg 2022-2032 - anmodning om innspill - høringsfrist 1. juli 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/80 20220512 12.05.2022 Inngående brev Avgrenset politiattest - ***** ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2022/7 20220512 12.05.2022 Inngående brev Rapport FIS Europa Cup Oppdal 2022 - anmodning om utbetaling av tilskudd fra Oppdal kommune Oppdal Alpin klubb EPHORTE   her
2021/1731 20220512 12.05.2022 Inngående brev 282/146 - supplering av søknad Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/1821 20220512 12.05.2022 Inngående brev 214/19 - henvendelse om oppmåling og fradeling av tilleggsareel Advokatfirmaet Judicia DA EPHORTE   her
2021/1988 20220512 12.05.2022 Inngående brev 128/1 - klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av boligtomt på landbrukseiendommen Uv Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/771 20220512 12.05.2022 Inngående brev 356/1 - supplering av søknad SHR BYGG AS EPHORTE   her
2022/753 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2934729 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/753 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/753 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/753 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2934729 ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/753 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2934729 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/739 20220512 12.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/721 20220512 12.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Bernt Såstad Mjøen EPHORTE   her
2022/700 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2925733 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/777 20220512 12.05.2022 Inngående brev 198/37 - feie- og tilsynsrapport, Kremlevegen 26 B Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2022/779 20220512 12.05.2022 Inngående brev Til kommunestyrebehandling: Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA Midt-Norge IUA EPHORTE   her
2022/781 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/781 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939103 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/822 20220512 12.05.2022 Inngående brev 179/140 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Stein Helge Myrbostad Byggpartner Stig Havnes EPHORTE   her
2022/824 20220512 12.05.2022 Inngående brev 317/50 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Mette-Line Lundereng Gynnild Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2022/825 20220512 12.05.2022 Inngående brev 307/2 - uttalelse til nabovarsel i byggesak (kopi av brev til Jon Anders Krokann) Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/826 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** EPHORTE   her
2022/818 20220512 12.05.2022 Inngående brev Melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne Høgmo barnehage EPHORTE   her
2022/819 20220512 12.05.2022 Inngående brev 204/47 - søknad om utslippstillatelse, Norbeck Ent AS Oppdal VVS AS EPHORTE   her
2022/820 20220512 12.05.2022 Inngående brev 316/13 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 987515600 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/828 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vangshaug Panorama - belastning for vann gjennom kommunale avgifter Sameiet Vangshaugen Panorama Veilag SA EPHORTE   her
2022/829 20220512 12.05.2022 Inngående brev 191/32 og 189/25 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Elsa M. Søreng m.fl. EPHORTE   her
2022/830 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i voksenopplæringene i kommuner og fylkeskommunen 2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/844 20220512 12.05.2022 Inngående brev 294/124/S8 - utvidelse av terrasse i Øvre Gorsetråket 11 Steinar Dyrnes Olsen EPHORTE   her
2022/846 20220512 12.05.2022 Inngående brev Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal kommune (BOAS) Oppdal kommune EPHORTE   her
2022/839 20220512 12.05.2022 Inngående brev 50/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/836 20220512 12.05.2022 Inngående brev Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - helikopter - ekstra transport til Reinheim selvbetjeningshytte (kopi av brev til DNT Oslo og Omegn) Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2022/641 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2022 - slåttemarker på Usti Skruen - Karsten Grøn Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/641 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2022 - slåttemarker på Kletthammer - Håvard Kletthammer Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/641 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2022 - slåttemarker ved Sliper - Alf Breen Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/959 20220512 12.05.2022 Inngående brev 227/4 - søknad om dispensasjon - avstand fra vann og LNF område - oppsetting av naust Vegard Bugten EPHORTE   her
2018/606 20220512 12.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2018/918 20220512 12.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2021/334 20220512 12.05.2022 Utgående brev 20/3 - Retur av avtale om rettigheter for kabelanlegg og nettstasjon Tensio TS EPHORTE   her
2021/334 20220512 12.05.2022 Inngående brev 20/3 - signert rettighetsavtale for nettstajon og høyspent jordkabel - Brennhaugvegen 2 A Tensio TS AS EPHORTE   her
2021/428 20220512 12.05.2022 Inngående brev 191/73 - uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Breesbekken hytteområde Statens vegvesen EPHORTE   her
2021/266 20220512 12.05.2022 Inngående brev Melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne Høgmo barnehage EPHORTE   her
2021/584 20220512 12.05.2022 Inngående brev 177/40 og 177/41 - retur av tinglyste dokumenter, nye grunneiendommer Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/885 20220512 12.05.2022 Inngående brev Melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne Høgmo barnehage EPHORTE   her
2022/121 20220511 11.05.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2022/222 20220511 11.05.2022 Inngående brev Oppgradering Kullsjøen - feil type sand Egil Galaaen Gjølne EPHORTE   her
2022/42 20220511 11.05.2022 Inngående brev 28/19 - vannmåler - registrering Oppdal VVS AS EPHORTE   her
2022/630 20220511 11.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/630 20220511 11.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/683 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Ingrid Nyvold EPHORTE   her
2022/684 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Ingrid Nyvold EPHORTE   her
2022/813 20220511 11.05.2022 Inngående brev 151/1 - søknad om ferdigattest BREEN HYTTER AS EPHORTE   her
2022/813 20220511 11.05.2022 Inngående brev 151/1 - gjennomføringsplan i byggesak Breen Hytter AS EPHORTE   her
2022/814 20220511 11.05.2022 Inngående brev 295/1 - søknad om deling av eiendom, Harald Rogstad Harald Rogstad EPHORTE   her
2022/815 20220511 11.05.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE   her
2022/816 20220511 11.05.2022 Inngående brev 272/2 - signert avtale om leie av jord Herdis Bjørndalseter m.fl. EPHORTE   her
2022/721 20220511 11.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/739 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932703 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/739 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/751 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/751 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2933755 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/757 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931633 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/757 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/757 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/757 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931633 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/874 20220511 11.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2018/874 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte vedr. ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/726 20220511 11.05.2022 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2018/1787 20220511 11.05.2022 Inngående brev Avslutning av PP-tjenestens arbeid Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2020/1520 20220511 11.05.2022 Inngående brev Styreprotokoll fra ODMS hvor sak om samtykke til aksjeerverv er behandlet Vekst Oppdal EPHORTE   her
2018/388 20220510 10.05.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/258 20220510 10.05.2022 Inngående brev LIS1 kandidat fom 01.09.22 St.Olavs hospital EPHORTE   her
2022/250 20220510 10.05.2022 Inngående brev Trekker søknad om dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang for årene 2022 - 2026 Oppdal Bygdealmenning EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Ruth Schanche Øfsti EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevillvassdalen Wenche Liabø EPHORTE   her
2022/206 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vegskilt Trollvegen Toril Tågvold Ytterhus EPHORTE   her
2022/812 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om bruk av el-påhengsmotor på Skarvatnet i 2022-2026 Lars Børve EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Ruth Myran EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Øystein Tveit EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Torill Tveit EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Områdereguleringsplan skiløyper Gjevilvassdalen 2022 Frode Rolvsjord EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper Gjevillvassdalen Aud Marit Mjøen EPHORTE   her
2022/628 20220510 10.05.2022 Inngående brev Protokoll fra avviklingsårsmøte og konstituerende årsmøte - Nye Haugen veglag Haugen Veglag EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Familiene Bjerkan/ Harham EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill planprogram skiløyper i Gjevillvassdalen Sturla Sagmo EPHORTE   her
2022/408 20220510 10.05.2022 Inngående brev 280/265 - ny oppdatert situasjonsplan KB Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/101 20220510 10.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - Grøseth Kafe og Nabo'n SpareBank 1 Regnskapshuset EPHORTE   her
2022/408 20220510 10.05.2022 Inngående brev 280/265 - ny situasjonsplan KB Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/48 20220510 10.05.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 Folkehelseinstituttet EPHORTE   her
2022/811 20220510 10.05.2022 Inngående brev 356/1 - vedtak Oppdal bygdeallmenning Hovden dam Oppdal Skiheiser AS EPHORTE   her
2022/810 20220510 10.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/781 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/781 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939103 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/753 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2934729 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/753 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/766 20220510 10.05.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/739 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/739 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932703 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/739 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/739 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932703 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/740 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932709 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/740 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemme te'n Terje 2022 - Svar på søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) en enkelt anledning 12. - 13. august 2022. EPHORTE   her
2022/690 20220510 10.05.2022 Inngående brev 299/44 - supplering av søknad Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2022/649 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Høgmo barnehage - ansettelse 100 % fast barnehagelærer EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Midtbygda oppvekstsenter - ansettelse barne og ungdomsarbeider, 100% fast EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/607 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/607 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/607 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/607 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/607 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Innvandrertjenesten - ansettelse av bosettingsmedarbeidere med praktisk bakgrunn, midlertidige stillinger EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Innvandrertjenesten - ansettelse av bosettingsmedarbeidere - veiledere i midlertidige stillinger EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/608 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/612 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Høgmo barnehage - ansettelse barnehagelærer, 80% vikariat EPHORTE   her
2022/610 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/610 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/610 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/610 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Innvandrertjenesten - ansettelse av frivilligkoordinator, midlertidig stilling EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Midtbygda oppvekstsenter - 100% vikariat i lærerstilling EPHORTE   her
2022/22 20220510 10.05.2022 Inngående brev 279/13 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Gustav Langseth EPHORTE   her
2022/330 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Camilla Midthjell Bakk EPHORTE   her
2022/330 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Anita Mellemseter EPHORTE   her
2022/460 20220510 10.05.2022 Inngående brev Høringsuttalelse i forbindelse med planprogram Gjevilvassdalen Anne Ragnhild og Halvor Rolfjord EPHORTE   her
2022/529 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTE   her
2022/573 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/567 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220510 10.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Jøren Suleskard EPHORTE   her
2022/567 20220510 10.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Julie Fagerhaug Stavne EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Midtbygda oppvekstsenter - ansettelse barnehagelærer, 100% vikariat EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Midtbygda oppvekstsenter - ansettelse barnehagelærer, 100% fast EPHORTE   her
2022/160 20220510 10.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2020/417 20220510 10.05.2022 Inngående brev 280/278 - gjennomføringsplan Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/979 20220510 10.05.2022 Inngående brev 205/61 - søknad om ferdigattest FH Gruppen AS EPHORTE   her
2021/1120 20220510 10.05.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd til Trøndelag Fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2021/1120 20220510 10.05.2022 Utgående brev Sluttrapport på støtte til Ramaskrik filmfestival 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2021/1642 20220510 10.05.2022 Inngående brev 194/88 - søknad om endring av gitt tillatelse Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/486 20220510 10.05.2022 Inngående brev 204/175 - søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/160 20220509 09.05.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2020/789 20220509 09.05.2022 Inngående brev 292/1 - om innspill reguleringsplan Stavaløkkja østre Kjell og Ingrid J. Braut EPHORTE   her
2022/759 20220509 09.05.2022 Inngående brev 105/4/F3 - krav om innløsning av festetomt Henrik Johnsen EPHORTE   her
2022/259 20220509 09.05.2022 Inngående brev 280/7 - revidert situasjonsplan KB Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/408 20220509 09.05.2022 Inngående brev 280/265 - avstandserklæring og situasjonsplan KB Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/785 20220509 09.05.2022 Inngående brev Innspill til geodataplan for Trøndelag 2023-2026 Fylkeskartkontoret i Trøndelag EPHORTE   her
2022/688 20220509 09.05.2022 Inngående brev 156/112 - supplering til byggesøknad Thor-Aage Kaminka Heiberg EPHORTE   her
2022/187 20220509 09.05.2022 Inngående brev Interpellasjon fra SP v/ Odd Arne Hoel - kompetansebehov for fritidsbolig- og arealplanlegging knyttet til det grønne skiftet Odd Arne Hoel EPHORTE   her
2022/187 20220509 09.05.2022 Inngående brev Interpellasjon fra SP v/ Odd Arne Hoel - gang- og sykkelveg Fv. 6516 Odd Arne Hoel EPHORTE   her
2022/803 20220509 09.05.2022 Inngående brev 198/40, 205/1 m.fl. - underretning om etablert nettanlegg - nettstasjon og kabelanlegg - Langberga og Klettgjelan hyttefelt, Tensio TS AS Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/801 20220509 09.05.2022 Inngående brev 271/329 og 271/330 - rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring, Vangsløkkja Eiendom AS Vangsløkkja Eiendom AS EPHORTE   her
2022/810 20220509 09.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/810 20220509 09.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/810 20220509 09.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/810 20220509 09.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/810 20220509 09.05.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/810 20220509 09.05.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2022/805 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** EPHORTE   her
2022/806 20220509 09.05.2022 Inngående brev 188/1 - søknad om endring av byggegrense for Vardammen hytteområde Siv. Agric. Ola Fjøsne EPHORTE   her
2022/807 20220509 09.05.2022 Inngående brev 62/1 - søknad om oppføring av fangvoll langs E6 i Drivdalen, Statens vegvesen Statens vegvesen, Region Midt EPHORTE   her
2022/809 20220509 09.05.2022 Inngående brev 271/251, 271/252, 271/253 og 271/254 - søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby Ikon Arkitekt & Ingeniør AS EPHORTE   her
2022/802 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** EPHORTE   her
2022/804 20220509 09.05.2022 Inngående brev 314/16 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Rune Fjærem Mark Arkitekter As EPHORTE   her
2022/685 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/757 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/757 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/757 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931633 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/757 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931633 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/750 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2929269 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/750 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/730 20220509 09.05.2022 Inngående brev 279/6 - supplering til byggesak Norgeshus Oppdal Bygg AS EPHORTE   her
2022/684 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/683 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/321 20220509 09.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Kristin Ingemann Vansvik EPHORTE   her
2022/156 20220509 09.05.2022 Inngående brev Protokoll fra årsmøte Revisjon Midt-Norge SA - 25.04.2022 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTE   her
2022/152 20220509 09.05.2022 Utgående brev Formannskapsmøte 10.05.22 Ingvild Vikan EPHORTE   her
2022/429 20220509 09.05.2022 Utgående brev Motorisert ferdsel i utmark Marianne Rolvsjord EPHORTE   her
2022/573 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/573 20220509 09.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Peder Rogstad EPHORTE   her
2022/24 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kommunal vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/45 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2021/1892 20220509 09.05.2022 Inngående brev Avtale mellom Trondheim kommune og Oppdal kommune om godkjenning av barnehager, dispensasjon fra krav i barnehageloven og tilsyn med barnehager Trondheim kommune EPHORTE   her
2021/943 20220509 09.05.2022 Inngående brev 271/19 - tilbakemelding vedrørende klage på vei mot boliggrense Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/567 20220508 08.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Madelen Wærnes EPHORTE   her
2022/567 20220508 08.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Malin Andersen Volden EPHORTE   her
2022/739 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/739 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/739 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932703 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/739 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932703 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/738 20220507 07.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2020/148 20220507 07.05.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2022/798 20220506 06.05.2022 Inngående brev 271/326 og 271/323 - søknad om mindre planendring for Vangsløkkja hytteområde Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/358 20220506 06.05.2022 Inngående brev Enovas støtteordning for ladeinfrastruktur for elbil, søknadsfrist 23. mai 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2021/1297 20220506 06.05.2022 Inngående brev 232/21 - Søknad om utsettelse av frist for ferdigstillelse Lundhytta AS EPHORTE   her
2021/1540 20220506 06.05.2022 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE   her
2022/355 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling petter storø EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Mali Loe Klefstad EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Elias Sættem EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Mikael Steen EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Ulrikke Nygård Jamtøy EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Emma Margrete Solheim Drivstuen EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Eirin Fossum Jønsson EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Jonathan Sæteren Got EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Sverre Eggen EPHORTE   her
2022/298 20220506 06.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapporter / egenkontrollrapporter for 2021 - gjenvinningsstasjoner Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/188 20220506 06.05.2022 Inngående brev 56/1/F3 og 57/1/F2 - søknad om igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus, Stig Storholm Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTE   her
2022/79 20220506 06.05.2022 Inngående brev Anmodning om oversendelse av barnevernsdokumenter - ***** ***** ***** Elden Advokatfirma AS EPHORTE   her
2022/799 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vann til Bjørkåsgrenda - søknad om utbyggingstilskudd Bjørkåsen Vasslag EPHORTE   her
2022/800 20220506 06.05.2022 Inngående brev 299/8 - søknad om rehabilitering av pipe fritidsbolig, Eilif Klaven Murmester Mørkedal AS EPHORTE   her
2022/782 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/738 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932363 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/767 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/767 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/767 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2936485 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/767 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2936485 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/777 20220506 06.05.2022 Utgående brev 198/37 - feie- og tilsynsrapport - Kremlevegen 26 A TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS EPHORTE   her
2022/727 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/727 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/451 20220505 05.05.2022 Inngående brev 296/1 - Tilbakemelding på vedtak nr. 22/20, Fossum Jan Tore Fossum EPHORTE   her
2022/460 20220505 05.05.2022 Inngående brev 242/1 m. fl. - innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Bernt Sveås Aalbu EPHORTE   her
2022/460 20220505 05.05.2022 Inngående brev 242/1 m. fl. - innspill skiløyper Gjevilvassdalen IL Snøhetta EPHORTE   her
2022/460 20220505 05.05.2022 Inngående brev 242/1 m. fl. - innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Lars Bugge Aarset EPHORTE   her
2022/460 20220505 05.05.2022 Inngående brev 242/1 m. fl. - innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Torgeir Spets EPHORTE   her
2022/342 20220505 05.05.2022 Inngående brev Avgrenset politiattest - ***** ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2022/321 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/152 20220505 05.05.2022 Utgående brev Formannskapsmøte 10.05.22 Geir Arild Espnes m.fl. EPHORTE   her
2022/156 20220505 05.05.2022 Inngående brev Protokoll fra møte i Kontrollutvalg Fjell IKS 02.05.22 Kontrollutvalg Fjell IKS EPHORTE   her
2021/2052 20220505 05.05.2022 Inngående brev Kontrollutvalgets vedtak og uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Oppdal kulturhus KF Kontrollutvalg Fjell IKS EPHORTE   her
2021/2052 20220505 05.05.2022 Inngående brev Kontrollutvalgets vedtak og uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Oppdal kommune Kontrollutvalg Fjell IKS EPHORTE   her
2021/1821 20220505 05.05.2022 Inngående brev 214/19 - ønske om oppmåling og fradeling av tilleggsareal Advokatfirmaet Judicia DA EPHORTE   her
2022/709 20220505 05.05.2022 Inngående brev Innspill til Samordnet eierstrategi for ReMidt IKS ReMidt IKS EPHORTE   her
2022/700 20220505 05.05.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/700 20220505 05.05.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/700 20220505 05.05.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/764 20220505 05.05.2022 Utgående brev Diskrimineringsnemnda - bistand fra KS-advokatene KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE   her
2022/762 20220505 05.05.2022 Inngående brev Kartlegging av ungdommer/unge voksne i flyktninggruppen Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/763 20220505 05.05.2022 Utgående brev Diskrimineringsnemnda - bistand fra KS-advokatene KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE   her
2022/763 20220505 05.05.2022 Utgående brev Diskrimineringsnemnda - bistand fra KS-advokatene KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE   her
2022/738 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/738 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932363 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/728 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/728 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/728 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931003 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/728 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931003 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/727 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/797 20220505 05.05.2022 Inngående brev 271/300 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Stjern Entreprenør AS EGGEN arkitekter as EPHORTE   her
2022/677 20220505 05.05.2022 Inngående brev 280/3, 280/114, 288/4 m.fl. - uttalelse til varsel om arbeid med endring av gjeldende plan - områdereguleringsplan for Oppdal sentrum (kopi av brev til PIR II AS) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/622 20220505 05.05.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag (startlån og tilskudd) ***** EPHORTE   her
2022/630 20220505 05.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/641 20220505 05.05.2022 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til tiltak i verdifulle kulturlandskap - 2022 - skjøtsel av kulturlandskap - Vinstradalen (kopi av brev til Vinstradalen og Loe utmarkslag SA) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/590 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/590 20220505 05.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Marte Opøien EPHORTE   her
2021/154 20220505 05.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse Oppdal kommune - Barnevernstjenesen for Oppdal og Rennebu EPHORTE   her
2020/191 20220505 05.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse Oppdal kommune - Barnevernstjenesen for Oppdal og Rennebu EPHORTE   her
2020/248 20220505 05.05.2022 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2019/1353 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv i Oppdal kommune Ketil Jacobsen EPHORTE   her
2018/475 20220505 05.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse Oppdal kommune - Barnevernstjenesen for Oppdal og Rennebu EPHORTE   her
2018/576 20220505 05.05.2022 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2018/588 20220505 05.05.2022 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2018/652 20220505 05.05.2022 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2018/1357 20220505 05.05.2022 Utgående brev Fare for å ikke få karakter i fag ***** EPHORTE   her
2020/1679 20220505 05.05.2022 Inngående brev 155/14 - søknad om ferdigattest Ranahytta AS EPHORTE   her
2020/1906 20220504 04.05.2022 Inngående brev 271/132 - søknad om ferdigattest PRO INVENIA AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220504 04.05.2022 Inngående brev Nytt vedtak - Klima- og miljøprogrammet (KMP) - tilskudd til fylkesvise tiltak - ny frist for gjennomføring/sluttrapport Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/102 20220504 04.05.2022 Inngående brev Leve hele livet - Strategisk handlingsplan for eldreomsorgen i Oppdal kommune 2022-2026 Oppdal Kommune EPHORTE   her
2021/1501 20220504 04.05.2022 Inngående brev 193/108 - søknad om ferdigattest Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/1217 20220504 04.05.2022 Inngående brev 271/304 - søknad om endring av gitt tillatelse i byggesak Kolbjørn Frøseth EPHORTE   her
2022/646 20220504 04.05.2022 Utgående brev 179/88 - ferdigattest - uthus Cowi AS m.fl. EPHORTE   her
2022/646 20220504 04.05.2022 Utgående brev 179/88 - ferdigattest - hovedhytte Takst-Forum Trøndelag AS m.fl. EPHORTE   her
2022/791 20220504 04.05.2022 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2022 og 2023 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220504 04.05.2022 Inngående brev 288/70 - søknad om riving av tilbygg, samt oppføring av tilbygg og garasje, Siri Bjørgen Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/782 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/782 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/782 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2939221 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/727 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/778 20220504 04.05.2022 Utgående brev 202/32 - Tillatelse til oppføring av garasje, Hanna Hanssen Tronstad og Vidar Hanssen Tronstad. Hanna Hanssen Tronstad EPHORTE   her
2022/768 20220504 04.05.2022 Utgående brev 198/56 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Espen Svegård Espen Svegård EPHORTE   her
2022/757 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931633 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/757 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/692 20220504 04.05.2022 Inngående brev 271/326 - supplering av søknad Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/700 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV ***** EPHORTE   her
2022/709 20220504 04.05.2022 Saksframlegg/innstilling Valgkomiteens innstilling til valg av styre i Vekst Oppdal holding og Oppdal kulturhus EPHORTE   her
2022/30 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan for perioden 2022-2024 Oppdal vest bestandsplanområde EPHORTE   her
2022/143 20220504 04.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/292 20220504 04.05.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (startlån og tilskudd) ***** EPHORTE   her
2022/408 20220504 04.05.2022 Inngående brev 280/265 - søknad om igangsettingstillatelse - Ola Setroms veg 37A KB Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/408 20220504 04.05.2022 Inngående brev 280/265 - søknad om igangsettingstillatelse - Ola Setroms veg 37A KB Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/434 20220504 04.05.2022 Inngående brev Godkjenning av kommunal lånegaranti - Vekst Oppdal holding AS Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Melat Semere EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Lukas Frengstad EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Råmund Fløttum Orkelbog EPHORTE   her
2022/567 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/551 20220504 04.05.2022 Inngående brev 248/12 og 242/18 - søknad om utslippstillatelse, Bjørn Trotland Bjørn Trotland EPHORTE   her
2022/143 20220503 03.05.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2020/148 20220503 03.05.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2020/168 20220503 03.05.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2020/168 20220503 03.05.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2020/172 20220503 03.05.2022 Utgående brev SFO-behandlet oppsigelse ***** EPHORTE   her
2020/172 20220503 03.05.2022 Utgående brev SFO-behandlet oppsigelse ***** EPHORTE   her
2019/105 20220503 03.05.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2019/105 20220503 03.05.2022 Utgående brev SFO-behandlet oppsigelse ***** EPHORTE   her
2018/552 20220503 03.05.2022 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2020/788 20220503 03.05.2022 Inngående brev 191/1 - høring - forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Ketil Parow EPHORTE   her
2021/1478 20220503 03.05.2022 Inngående brev 204/144 - søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/166 20220503 03.05.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2021/148 20220503 03.05.2022 Utgående brev SFO-behandlet oppsigelse ***** EPHORTE   her
2021/428 20220503 03.05.2022 Inngående brev 191/73 - høringsuttalelse - varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Breesbekken hytteområde Trollheimen Søndre Beitelag EPHORTE   her
2021/428 20220503 03.05.2022 Inngående brev 191/73 - innspill til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering - Breesbekken hytteområde Mattilsynet Region Midt EPHORTE   her
2021/672 20220503 03.05.2022 Inngående brev 48/1 - signert jordleieavtale Jenny Kristin Heggvold m.fl. EPHORTE   her
2022/98 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** EPHORTE   her
2022/92 20220503 03.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/325 20220503 03.05.2022 Inngående brev Snørydding vinter 2021/2022 Terje Asla EPHORTE   her
2022/315 20220503 03.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Ylva Falksete EPHORTE   her
2022/181 20220503 03.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/182 20220503 03.05.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/249 20220503 03.05.2022 Inngående brev Rapport - utførte salgs-, skjenke- og tobakkskontroller Nordfjeldske Kontroll AS EPHORTE   her
2022/460 20220503 03.05.2022 Inngående brev 242/1 m. fl. - innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Ann Hilde Leirvik EPHORTE   her
2022/477 20220503 03.05.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE   her
2022/477 20220503 03.05.2022 Inngående brev Leilighet ledig Rune Myran EPHORTE   her
2022/355 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2022/338 20220503 03.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/727 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2930569 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/727 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/753 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/753 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2934729 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/728 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2931003 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/728 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/739 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/739 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932703 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/783 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - sommer 2022-2026 Ane Ingvild Støen EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220503 03.05.2022 Inngående brev 45/26 - søknad om bygging av terrengsykkelsti- og løyper, Oppdal sykkelklubb Rekkje Stiutvikling EPHORTE   her
2022/780 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/780 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2935037 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220503 03.05.2022 Inngående brev Krav om økt stilling ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på krav om økt stilling ***** EPHORTE   her
2022/788 20220503 03.05.2022 Inngående brev 236/7 - igangsettingstillatelse - søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Morten Reitan EPHORTE   her
2022/789 20220503 03.05.2022 Inngående brev 213/1 - igangsettingstillatelse - søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av venstre skorstein m/lufteløp Bård Hindseth EPHORTE   her
2022/790 20220503 03.05.2022 Inngående brev 204/45/F6 - søknad om etablering av stikkledning, Oppdal VVS A/S Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/651 20220503 03.05.2022 Inngående brev Ber om evaluering av vedtak - pasient ***** ***** ***** Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/658 20220503 03.05.2022 Inngående brev Strukturprosess i TrønderEnergi TrønderEnergi EPHORTE   her
2022/594 20220503 03.05.2022 Inngående brev Høringsinnspill fra FAU Aune Barneskole med frist 27. april - endring av forskrift av ordensreglement FAU Aune barneskole EPHORTE   her
2019/105 20220502 02.05.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2022/768 20220502 02.05.2022 Inngående brev 198/56 - tilleggsinformasjon byggesøknad Espen Svegård EPHORTE   her
2019/105 20220502 02.05.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2021/166 20220502 02.05.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2020/172 20220502 02.05.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2019/1201 20220502 02.05.2022 Inngående brev 294/85 - søknad om midlertidig brukstillatelse Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2020/789 20220502 02.05.2022 Inngående brev 292/1 - høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre Stavåløkkja hytteforening EPHORTE   her
2020/910 20220502 02.05.2022 Inngående brev 307/12 - søknad om igangsettingstillatelse del 1, riving av låve, grunn- og betongarbeider samt bunnledninger Sivilingeniør Godhavn AS EPHORTE   her
2021/1127 20220502 02.05.2022 Inngående brev 29/60 - gjennomføringsplan Hugaasgruppen AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220502 02.05.2022 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning 12.08.22-13.08.22 - Unni Slettås Tysland Trøndelag politidistrikt EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220502 02.05.2022 Inngående brev 38/30 - retur av tinglyst dokument - sletting av tinglyst leieavtale Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2022/677 20220502 02.05.2022 Inngående brev 280/3, 280/114, 288/4 m.fl. - uttalelse til igangsatt endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum (kopi av brev til Pir II AS) Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2022/650 20220502 02.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Åshild Krokan EPHORTE   her
2022/342 20220502 02.05.2022 Inngående brev Avgrenset politiattest - ***** ***** ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2022/342 20220502 02.05.2022 Inngående brev Avgrenset politiattest - ***** ***** ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2022/460 20220502 02.05.2022 Inngående brev 242/1 m. fl. - uttalelse til reguleringsplan for skiløyper i Gjevillvassdalen Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2022/411 20220502 02.05.2022 Inngående brev Sak avsluttet grunnet utgått klagefrist ***** EPHORTE   her
2022/529 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTE   her
2022/162 20220502 02.05.2022 Inngående brev Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak og Foryngelseskontroll Trøndelag 2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/45 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/25 20220502 02.05.2022 Inngående brev Innsyn - vinterstrøing Peter Dew EPHORTE   her
2022/22 20220502 02.05.2022 Inngående brev 241/81 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Elling Balhald og Hege Merete Forfot EPHORTE   her
2021/2094 20220502 02.05.2022 Inngående brev Sak avsluttet grunnet utgått klagefrist ***** EPHORTE   her
2021/2094 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter (startlån og tilslkudd) ***** EPHORTE   her
2022/12 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05 Skatteetaten EPHORTE   her
2022/12 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05 Skatteetaten EPHORTE   her
2022/12 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05 Skatteetaten EPHORTE   her
2022/12 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05 Skatteetaten EPHORTE   her
2021/2025 20220501 01.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter (startlån og tilskudd) ***** EPHORTE   her
2022/700 20220501 01.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/700 20220501 01.05.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/700 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2925733 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/700 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2925733 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/932 20220501 01.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter (startlån og tilskudd) ***** EPHORTE   her
2020/788 20220430 30.04.2022 Inngående brev 191/1 - merknader til forslag til reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Mari Barstad EPHORTE   her
2022/739 20220430 30.04.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/739 20220430 30.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2932703 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/778 20220430 30.04.2022 Inngående brev 202/32 - søknad om oppføring av garasje, Hanna Hanssen Tronstad Hanna Hanssen Tronstad EPHORTE   her
2022/683 20220430 30.04.2022 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 ***** EPHORTE   her
2022/683 20220430 30.04.2022 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 ***** EPHORTE   her
2022/684 20220430 30.04.2022 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 ***** EPHORTE   her
2022/685 20220430 30.04.2022 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 ***** EPHORTE   her
2022/508 20220429 29.04.2022 Inngående brev 280/247, 280/265 og 280/1 - signert avtale Oppdal Hotellinvest AS EPHORTE   her
2022/646 20220429 29.04.2022 Inngående brev 179/88 - søknad om ferdigattest for uthus Cowi AS EPHORTE   her
2020/789 20220429 29.04.2022 Inngående brev 292/1 - høringsuttalelse Stavåløkken Østre Erik Engebretsen EPHORTE   her
2020/789 20220429 29.04.2022 Inngående brev 292/1 - høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre Driftsrådet for Nedre vannverk EPHORTE   her
2022/156 20220429 29.04.2022 Inngående brev Protokoll fra generalforsamlingen 25.04.2022 - ReMidt Næring AS ReMidt Næring AS EPHORTE   her
2020/789 20220429 29.04.2022 Inngående brev 292/1 - høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre Aage Tørris Ekker EPHORTE   her
2020/789 20220429 29.04.2022 Inngående brev 292/1 - høringsuttalelse til forslag om endring av detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde Mette Vestli EPHORTE   her
2022/92 20220429 29.04.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2020/789 20220429 29.04.2022 Inngående brev 292/1 - høringsinnspill Hege Bye-Andersen, på vegne av 19 hytteeiere øverst i feltet EPHORTE   her
2021/148 20220429 29.04.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2021/74 20220429 29.04.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2021/428 20220429 29.04.2022 Inngående brev 191/73 - oppfordring om å få oversendt saksdokumenter - varsel oppstart reguleringsplan for Breesbekken hytteområde (kopi av brev til Ola Fjøsne) Statens vegvesen EPHORTE