eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1477 20211123 23.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2020/161 20211123 23.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2019/1477 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1923 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1141 20211123 23.11.2021 Inngående brev Innspill til budsjett 2022 fra Fagforbundet Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2021/154 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/154 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/154 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2019/107 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2019/107 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2019/107 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2019/107 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/560 20211123 23.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1363 20211123 23.11.2021 Inngående brev Rapport etter utredning Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2018/1401 20211123 23.11.2021 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2021/199 20211123 23.11.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2020/1515 20211123 23.11.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statens Vegvesen - forslag til endring av reguleringsplaner - Kvammslia hytteområde og Skarvassosen hyttefelt Statens vegvesen EPHORTE   her
2021/1062 20211123 23.11.2021 Inngående brev 246/59 - søknad om ferdigattest Rædergård Entreprenør As EPHORTE   her
2021/442 20211123 23.11.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2021 - Utdanningsstipend - PPUPPU-Y 2019 - andre utbetaling Utdanningsdirektoratet EPHORTE   her
2021/1946 20211123 23.11.2021 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Heidi Håker EPHORTE   her
2021/1868 20211123 23.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2021/1868 20211123 23.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2021/1390 20211123 23.11.2021 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTE   her
2018/1401 20211122 22.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/459 20211122 22.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/896 20211122 22.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/553 20211122 22.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2021/5 20211122 22.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Adresseavisen Adresseavisen - Elise Rønningen EPHORTE   her
2019/477 20211122 22.11.2021 Inngående brev Spælaveien VA Rolf Sverre Holum EPHORTE   her
2021/1994 20211122 22.11.2021 Inngående brev 199/1 - krav om regulering av festeavgift Mogens Juul Rasmussen og Dordi Aalbu EPHORTE   her
2018/547 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/99 20211122 22.11.2021 Inngående brev Uke 48 - Fordeling av koronavaksiner per kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/229 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - oppdatering Helsedirektoratet EPHORTE   her
2021/421 20211122 22.11.2021 Inngående brev Anskaffelse av asylmottak basert på rammeavtaler - Trøndelag Udi - Utlendingsdirektoratet EPHORTE   her
2021/1958 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1958 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1958 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1958 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2020/198 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/2394 20211122 22.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/2394 20211122 22.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2021/161 20211122 22.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2021/188 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1991 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/188 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/188 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/188 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/188 20211122 22.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/161 20211122 22.11.2021 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2021/99 20211122 22.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/99 20211122 22.11.2021 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 19.nov.2021 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/8 20211122 22.11.2021 Utgående brev 282/182 - adresseendring Helge Toftaker EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Inngående brev 38/3 - søknad om ferdigattest Hoel og sønner AS EPHORTE   her
2019/1436 20211122 22.11.2021 Inngående brev 210/2 - søknad om ferdigattest Hoel og sønner AS EPHORTE   her
2021/1992 20211122 22.11.2021 Inngående brev 21/92 -søknad om oppretting/endring av matrikkelenhet InordEiendom AS EPHORTE   her
2021/1989 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2826005 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/1989 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2021/1995 20211122 22.11.2021 Inngående brev Rydding langs Ålma elv og gapahuken Lions v/Endre Nyhaug EPHORTE   her
2021/2012 20211122 22.11.2021 Inngående brev 199/13 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Axel Kristoffersen CK Nor Bygg AS EPHORTE   her
2021/1962 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2811395 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/1962 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2021/1946 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/1910 20211122 22.11.2021 Inngående brev 283/1 - Idrettshallen - dokumenttilsyn uten avvik Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2021/1805 20211122 22.11.2021 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Hilde Elvine Risan EPHORTE   her
2021/1805 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/1805 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/1390 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/373 20211122 22.11.2021 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2022-2035 - revisjon planprogram Tynset kommune EPHORTE   her
2021/733 20211122 22.11.2021 Inngående brev Et Skjebnemanifest for å redde Norges Befolkning ifra Rituelt Massedrap gjennom Sataniske krefter Anders Pedersen EPHORTE   her
2021/1962 20211121 21.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2811395 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/1962 20211121 21.11.2021 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2019/1193 20211120 20.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1703 20211120 20.11.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl - Agros 124984 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2018/1565 20211119 19.11.2021 Inngående brev 289/76 - byggesak - beregningsnotat avstivning støyvegg Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2018/1565 20211119 19.11.2021 Inngående brev 289/76 - byggesak - beregning fra Norconsult for respektiv støyvegg Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2018/1533 20211119 19.11.2021 Inngående brev 233/1 - søknaden om utsatt arbeidsfrist Ivar Vognild EPHORTE   her
2018/1912 20211119 19.11.2021 Inngående brev 324/1 - utbetalingsanmodning John Bjørndal-Volden EPHORTE   her
2021/15 20211119 19.11.2021 Inngående brev Forespørsel om tidligere søknad om tilskudd til mindre kulturtiltak Julie Rokseth EPHORTE   her
2020/1515 20211119 19.11.2021 Inngående brev Spørsmål om reguleringsendring Kvamslia hytteområde Richard Liodden Sanders EPHORTE   her
2020/569 20211119 19.11.2021 Inngående brev 288/197 - kopi av sendt søknad om ferdigattest Norgeshus Oppdal Bygg AS EPHORTE   her
2018/560 20211119 19.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/98 20211119 19.11.2021 Inngående brev Høring - etterutdanning for spesialister i allmennmedisin (endringer i helsepersonelloven) Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2021/1805 20211119 19.11.2021 Inngående brev Trekker søknad ***** EPHORTE   her
2021/1805 20211119 19.11.2021 Inngående brev Trekker søknad ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Inngående brev 284/39 - revidert situasjonsplan og søknad oppføring av skilt TEAMBYGG OPPDAL AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Inngående brev 271/357 - retur av tinglyst dokument - ny grunneiendom Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1880 20211119 19.11.2021 Utgående brev 252/19 - Tillatelse til oppføring av anneks, Annbjørg Haaker LUNDHYTTA AS EPHORTE   her
2021/1885 20211119 19.11.2021 Utgående brev 211/1 m.fl. - Referat befaring Ormberget og Storbekken Audun Vognild EPHORTE   her
2021/1885 20211119 19.11.2021 Utgående brev 211/1 m.fl. - Presisering referat befaring Ormberget og Storbekken Audun Vognild EPHORTE   her
2021/1719 20211119 19.11.2021 Utgående brev 294/62 – Tillatelse til oppføring av garasje, Toralf Furseth Toralf Furseth EPHORTE   her
2021/1719 20211119 19.11.2021 Utgående brev 294/62 - Foreløpig svar på byggesøknad, Toralf Furseth Toralf Furseth EPHORTE   her
2021/1981 20211119 19.11.2021 Inngående brev 271/7 - anmodning om oppfølging av tiltak, Steinar Laugsand Steinar Laugsand EPHORTE   her
2021/1982 20211119 19.11.2021 Inngående brev 321/24 - søknad om oppføring av fritidsbolig med ny veitilførsel og parkeringsplass, Joramo & Tørset Bygg AS Joramo & Tørset Bygg AS EPHORTE   her
2021/1983 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om å benytte leiekjører til motorferdsel i utmark - vinter 2022 Nils M. Sæterbø EPHORTE   her
2021/1984 20211119 19.11.2021 Inngående brev 106/1 - signert avtale om leie av jord Tore Viken m.fl. EPHORTE   her
2021/1987 20211119 19.11.2021 Inngående brev Etablering av kulper over anadrom sone i Vinstra (kopi av brev til Trøndelag fylkeskommune) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/1988 20211119 19.11.2021 Inngående brev 128/1 - søknad om fradeling av tomt til boligformål samt søknad om dispensasjon fra LNFR-formål og reguleringsplan, Odd Roald Uv Odd Roald Uv EPHORTE   her
2021/1917 20211119 19.11.2021 Utgående brev 282/206 - Tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, Lise Linné Lise Linné EPHORTE   her
2021/1954 20211119 19.11.2021 Saksframlegg/innstilling Bosetting av flyktninger 2022 EPHORTE   her
2021/1500 20211119 19.11.2021 Utgående brev 328/5 - Foreløpig svar på byggesøknad, Vigdis Irene Karlsen Krovoll og Arve Krovoll Norgeshus Oppdal bygg AS EPHORTE   her
2021/515 20211119 19.11.2021 Inngående brev 302/129 - søknad om ferdigattest 302/129 Leve Hytter AS EPHORTE   her
2021/1141 20211119 19.11.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2022 EPHORTE   her
2021/103 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt ***** EPHORTE   her
2021/120 20211119 19.11.2021 Inngående brev Overføring av feriedager Stian Sneve EPHORTE   her
2021/54 20211119 19.11.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2021 - Ola Ishoel - Oppdal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/54 20211119 19.11.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2021 - Myren Gard - Ingrid Sønsterud Myren - Oppdal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/54 20211119 19.11.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2021 - Anja Ivareng Moene - Oppdal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/60 20211119 19.11.2021 Inngående brev Anbefalinger om behandling av tilskudd til andre tiltak § 8 ved bruk av tilskuddsramme NMSK til skogkultur Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/65 20211119 19.11.2021 Inngående brev 271/327 - vannmåler - registrering Oppdal VVS A/S EPHORTE   her
2021/68 20211119 19.11.2021 Inngående brev 271/235 - søknad om ferdigattest Norgeshus Oppdal Bygg AS EPHORTE   her
2021/140 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknadsskjema transporttjenesten - egenerklæring ***** EPHORTE   her
2021/261 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTE   her
2021/271 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Linda Moen EPHORTE   her
2021/276 20211119 19.11.2021 Utgående brev Salgsbevillingsgebyr for 2021 - Spar Oppdal Spar Oppdal EPHORTE   her
2020/1595 20211119 19.11.2021 Saksframlegg/innstilling 45/26 - Søknad om bruk av grunn til sykkelløyper EPHORTE   her
2021/15 20211119 19.11.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om økonomisk støtte til Oppdal musikkskole. EPHORTE   her
2021/25 20211119 19.11.2021 Inngående brev SFO - søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE   her
2021/31 20211119 19.11.2021 Inngående brev Kopi av møtebok fra barnevernsnemnd - klient ***** ***** IKA Trøndelag IKS EPHORTE   her
2021/32 20211119 19.11.2021 Inngående brev Uttømmende og utvidet politiattest - ***** ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2021/32 20211119 19.11.2021 Inngående brev Uttømmende og utvidet politiattest - ***** ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2021/32 20211119 19.11.2021 Inngående brev Avgrenset politiattest - ***** ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2021/34 20211119 19.11.2021 Inngående brev Barnevernvakt under sykemelding - ***** ***** Auna Legesenter EPHORTE   her
2021/34 20211119 19.11.2021 Inngående brev Barnevernvakt under sykemelding - ***** ***** Auna Legesenter EPHORTE   her
2021/47 20211119 19.11.2021 Inngående brev 293/1, 356/1/5 og 356/1/10 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Oppdal Skiheiser AS EPHORTE   her
2018/609 20211119 19.11.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** EPHORTE   her
2018/609 20211119 19.11.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** EPHORTE   her
2018/1565 20211119 19.11.2021 Utgående brev 289/76 - Vedr. avstivning støyskjerm inntil nabogrense Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2018/1565 20211119 19.11.2021 Utgående brev 289/76 - Tilsyn - Presisering av dokumenter som må oversendes og ny frist for oversendelse Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2018/1565 20211119 19.11.2021 Utgående brev Foreløpig tilsynsrapport SANDE HUS OG HYTTER AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Inngående brev 280/15 - søknad om midlertidig brukstillatelse Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2018/2233 20211119 19.11.2021 Saksframlegg/innstilling Fylkesveg 6518 - forpliktende avtale med Trøndelag fylkeskommune om utskifting av bru over Ålma EPHORTE   her
2021/99 20211118 18.11.2021 Inngående brev Uke 47 distribusjon av Comirnaty/Pfizer og Moderna/Spikevax Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/98 20211118 18.11.2021 Inngående brev Høring - hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE   her
2021/99 20211118 18.11.2021 Inngående brev Tilleggsavtale til covid-19 vaksinering Pridok AS EPHORTE   her
2021/19 20211118 18.11.2021 Inngående brev Friluftslivets uke 2022 Norsk Friluftsliv EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211118 18.11.2021 Inngående brev 27/1 - søknad om ferdigattest Gjermund Strand EPHORTE   her
2021/222 20211118 18.11.2021 Inngående brev Gamle Kongeveg som forkjørsveg Linn Hegge og Ingebrigt Bjerke EPHORTE   her
2020/489 20211118 18.11.2021 Inngående brev Til kommunene: Informasjon om endring i Covid-19-forskriften Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/1040 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om dekning av databrille Mona Mjøen EPHORTE   her
2020/506 20211118 18.11.2021 Inngående brev Rapport - klimasats - støtte til klimasatsing 2020 - mulighetsstudie Oppdal sentrum Miljødirektoratet EPHORTE   her
2018/2121 20211118 18.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2020/788 20211118 18.11.2021 Inngående brev Revidert forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde til 1. gangs behandling i Oppdal kommune, del 1 Ola Fjøsne EPHORTE   her
2020/788 20211118 18.11.2021 Inngående brev Revidert forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde til 1. gangs behandling i Oppdal kommune, del 2 Ola Fjøsne EPHORTE   her
2018/902 20211118 18.11.2021 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/594 20211118 18.11.2021 Inngående brev Henvisning mottatt Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211118 18.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 981044185 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/98 20211118 18.11.2021 Inngående brev Høring - forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19 OBS! KORT HØRINGSFRIST Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2021/65 20211118 18.11.2021 Inngående brev 302/195 - vannmåler - registrering Oppdal VVS A/S EPHORTE   her
2021/19 20211118 18.11.2021 Utgående brev Tur med Ski og Fjellsport til Rauøra, 3. - 5. september Lorenz Raphael Wirth EPHORTE   her
2021/19 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om handicapstien Kåsen Kari Johanne Simonsen EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Heidi Håker EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Heidi Håker EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Stian Sneve EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Berit Guldteig EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Berit Guldteig EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Line Woldmo EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Øyunn Lundnes Gorset EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hanne Håker EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Noah Sebastian Øiamo Sundqvist EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eirin Dønheim Husa EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ingrid Riise Falksete EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hanne Loe EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Gjøa Andersen Øien EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Maria Lien EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Wilaiwan Vognild EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hilde Hoel EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Monica Eidum EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Stine Mari Måren Elverhøi EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Karin Tjemsland Albrigtsen EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Silje Søndmør EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale May-Britt Sødal EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hanna Midtlyng EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hanna Midtlyng EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Bjørg Vognild EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anne Brit Jamtseter EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marianne Gravaune EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Randi Flannum Vik EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Randi Flannum Vik EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Cathrine Sjømo Reinseth EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Dorthea Kant EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tonje Peterson Øien EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ailen Nygård EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Fethia Osman Shifa Ahmed EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mriram Sesaker EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marianne Stormyr Sæther EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Torhild Martinsen EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mette Lise Steine EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marita Ingelin Peterson-Rogstad EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hilde Forbregd Vognild EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Carol Giciru Hårstad Haugan EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Iren Brandsnes EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Maria Davies Sandbu EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Emil Mellemseter Kvål EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anita Pettersen EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sigrid Risan Jørgensen EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Rosita Danien Tanilon Krovoll EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Turid Tømmervold EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Camilla Aas EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Camilla Aas EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Line Karita Asla EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ailen Nygård EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Øyunn Ada Fagerhaug Gustavsen EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marte Opøien EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Line Woldmo EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anna Grøtte Hundset EPHORTE   her
2021/36 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Daniel Vognild Jeganathan EPHORTE   her
2021/15 20211118 18.11.2021 Inngående brev Rapport Pilegrimsdager i Oppdal 2021 Pilegrimsutvalget EPHORTE   her
2021/3 20211118 18.11.2021 Inngående brev Kommunal vielse - registrering ***** EPHORTE   her
2021/1282 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Rannei Blokhus EPHORTE   her
2021/809 20211118 18.11.2021 Inngående brev 280/7m.fl. - etablering av elbilladere på kommunal grunn William H. Clark EPHORTE   her
2021/817 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Martin Christian Grønning EPHORTE   her
2021/595 20211118 18.11.2021 Inngående brev Verneområdestyre for Trollheimen - møteprotokoll 11.11.21 Verneområdestyret for Trollheimen EPHORTE   her
2021/368 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marte Bjerkaker Morken EPHORTE   her
2021/368 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marius Røhjell EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211118 18.11.2021 Inngående brev 271/335 og 271/336 - etterspurt dokumentasjon Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/1518 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lene Rein Karlsen EPHORTE   her
2021/1546 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mariann Flatmo Hagen EPHORTE   her
2021/1577 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eyob Hadish Gebremedhin EPHORTE   her
2021/1577 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eyob Hadish Gebremedhin EPHORTE   her
2021/1587 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Enya Fagerhaug EPHORTE   her
2021/1655 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 992650990 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1443 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sunniva Vognild EPHORTE   her
2021/1461 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Malin Bjerkaker Morken EPHORTE   her
2021/1947 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2021/1947 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2820711 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/1986 20211118 18.11.2021 Inngående brev 151/20 - tillatelse til flytting av avkjørsel -riksveg 70 - Lønset transformatorstasjon (Oppdal kommune kopimottaker) Statens vegvesen EPHORTE   her
2021/1959 20211118 18.11.2021 Inngående brev 317/61 - søknad om tiltak på tomt H12 Fagerhaugtoppen - etterlyst dokumentasjon - fullmakt fra grunneier Tinde Hytter AS EPHORTE   her
2021/1711 20211118 18.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale Gunn Helen Frilseth EPHORTE   her
2021/1866 20211118 18.11.2021 Inngående brev 179/27 - søknad om vesentlig rehabilitering av skorstein - ferdigattest Kjellrunn Iren Farstad Nogva EPHORTE   her
2021/1841 20211118 18.11.2021 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Berit Kjerrengvoll EPHORTE   her
2021/1841 20211118 18.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2021/1822 20211118 18.11.2021 Utgående brev Tips til folkeregisteret Skatteetaten EPHORTE   her
2021/1822 20211118 18.11.2021 Utgående brev Tips til folkeregisteret Skatteetaten EPHORTE   her
2021/1822 20211118 18.11.2021 Utgående brev Tips til folkeregisteret Skatteetaten EPHORTE   her
2021/1822 20211118 18.11.2021 Utgående brev Tips til folkeregisteret Skatteetaten EPHORTE   her
2021/111 20211117 17.11.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler - fotballhall Oppdal IL hovedlaget EPHORTE   her
2018/854 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/47 20211117 17.11.2021 Inngående brev 20/289 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Terje Dørum EPHORTE   her
2021/47 20211117 17.11.2021 Inngående brev 205/110 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Lindy og Gregor Kai Jarosch von Schweder og EPHORTE   her
2021/109 20211117 17.11.2021 Inngående brev 230/9 - signert avtale for skiløypetrasé over utmark og beite Inger Svanhild Haarstad EPHORTE   her
2021/1734 20211117 17.11.2021 Inngående brev Protokoll praksisveilederkompetanse Norsk sykepleierforbund EPHORTE   her
2021/1961 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1961 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1961 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1961 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1961 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1949 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1949 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1949 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/1949 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/433 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/433 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/433 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/440 20211117 17.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Inngående brev 165/1 - rapportering og bruken av SMIL-tilskudd Birgit Løkken EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - avslutning av prosjektet Gammel kulturmark Sæterssetra, 913885317 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2018/553 20211117 17.11.2021 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2020/1166 20211117 17.11.2021 Inngående brev Fordeling av rest ordinære skjønnsmidler - Trøndelag 2021 - anmodning om utbetaling (kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/111 20211117 17.11.2021 Inngående brev Utbetaling av spillemidler - Kåsen- O-kart - anleggsnr. 60020 - Wing orienteringsklubb Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2021/103 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/103 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/103 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/103 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/120 20211117 17.11.2021 Inngående brev Overføring av feriedager Marit Håker Skarsheim EPHORTE   her
2021/89 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Stine Aalmen Jonassen EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999058949 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 899035402 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999105319 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999508693 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999301673 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999040764 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 975430871 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999064655 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999255752 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 971166223 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 911633345 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999075118 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 976041453 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/55 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999046878 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/47 20211117 17.11.2021 Inngående brev 297/1, 214/6 og 39/7 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Rannei Sæteren EPHORTE   her
2021/47 20211117 17.11.2021 Inngående brev 232/33 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Kristin Worren Lereim og Stein Kristian Lereim EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 991703691 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 995080052 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996367266 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996744876 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 985294062 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 971166118 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 913885317 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970579788 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 985137463 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 899398122 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970406360 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 990658897 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 974380005 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969639181 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 883513932 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969523035 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 986505644 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989315439 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970511377 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 990108005 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980446468 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 815870522 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979443528 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981486757 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 912332454 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980558304 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 971586699 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969178613 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 912997294 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981617150 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 913582942 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 985466688 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 992924063 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 974400642 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979570910 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980002705 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969601133 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980294250 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 984086490 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 973054139 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 912992861 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 991241620 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980659038 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 892001952 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 977556546 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 897503832 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 925981494 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969135795 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969258307 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 812996452 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 982920507 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 986424849 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 813910772 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 987623209 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 995766361 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979184514 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 978706819 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969637170 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 993200530 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 814637662 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 919161337 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969636085 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 921490100 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969526158 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 994924826 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 918367497 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 916258984 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969636298 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969636166 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 987637889 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 987586737 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 997730208 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969134438 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 983158803 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 986438106 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 986442774 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 984813333 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 998765951 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 992084170 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969222868 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969301199 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 925775622 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 897694492 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 983784798 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969136287 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979534051 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 997725565 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 869134872 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969332299 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979814941 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969221594 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 971509066 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996696510 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969300494 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 974416492 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 997187679 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989126652 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969137186 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980373193 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999041450 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 997497317 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 991497870 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 971166223 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 924422920 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 914598575 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 971651326 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981097734 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969259508 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 927533103 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 925185582 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 919805293 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 988379832 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 983998143 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980467422 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 916149654 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 913368711 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989062794 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969331284 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979559933 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969634821 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969137011 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 983898394 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 992650990 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 988401471 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 920045723 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 971653892 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969681102 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 984320302 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969134047 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 994632957 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 983808387 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/49 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 991534946 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/8 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om adresseendring Helge Toftaker m.fl. EPHORTE   her
2021/1940 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 926921215 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev 250/1 - Tillatelse til spredning av husdyrgjødsel Marius Bruløkkja EPHORTE   her
2021/1908 20211117 17.11.2021 Utgående brev 54/6 - Vedrørende søknad om deling Stein Forbregd EPHORTE   her
2021/1908 20211117 17.11.2021 Inngående brev 54/6 - nabovarsling i delingssøknad Mali Anette Hoel EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1960 20211117 17.11.2021 Inngående brev 241/30 - søknad om utslippstillatelse, Gjervan AS Gjervan AS EPHORTE   her
2021/1964 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 982980410 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1985 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1972 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 914915848 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1973 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 925029602 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1974 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 997734874 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1975 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 922714924 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1976 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 921843402 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1977 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 916378920 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1978 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 821464862 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1979 20211117 17.11.2021 Inngående brev 241/123 - søknad om oppføring av ny fritidsbolig, og bruksendring og delvis riving av eksisterende fritidsbolig, Geir Solem Tinde Hytter AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 913582942 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev 284/39 - spørsmål om parkeringsplassene - Bracket AS TEAMBYGG OPPDAL AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev 284/39 - Bracket AS - avklaring om p-skilt William Clark EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Inngående brev 284/39 - oppdatert situasjonsplan m.m i byggesak Consto Midt-Norge AS EPHORTE   her
2021/1841 20211117 17.11.2021 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/1841 20211117 17.11.2021 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/1841 20211117 17.11.2021 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Ann-Magritt Moene EPHORTE   her
2021/1841 20211117 17.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2021/1865 20211117 17.11.2021 Inngående brev Møtekalender Trøndelag Sør IKPR 2022 Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1606 20211117 17.11.2021 Inngående brev Møteinnkalling Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev 271/329 og 271/330 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Vangsløkkja Eiendom AS TROLL ARKITEKTER AS EPHORTE   her
2021/293 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2021/598 20211117 17.11.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Frank Renander-Øiamo EPHORTE   her
2021/1227 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak om tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven §4A - ***** ***** ***** Oppdal helsesenter EPHORTE   her
2021/1091 20211117 17.11.2021 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti - individuell tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne Gnist Barnehager Brennan EPHORTE   her
2021/1091 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for vedtak om spesialpedagogisk hjelp Gnist Barnehager Brennan AS EPHORTE   her
2018/553 20211116 16.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/479 20211116 16.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/479 20211116 16.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/479 20211116 16.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/479 20211116 16.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/479 20211116 16.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/479 20211116 16.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/301 20211116 16.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Inngående brev 271/335 og 271/336 - søknad om midlertidig brukstillatelse Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/483 20211116 16.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (startlån og tilskudd) ***** EPHORTE   her
2021/483 20211116 16.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning (startlån og tilskudd) ***** EPHORTE   her
2021/585 20211116 16.11.2021 Inngående brev Angående innføring av trafikklysmodellen i barnehager og skoler i kommuner som fatter lokale vedtak etter smittevernloven Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/1606 20211116 16.11.2021 Utgående brev Søknad om utsatt skolestart ***** EPHORTE   her
2021/1841 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/1959 20211116 16.11.2021 Inngående brev 317/61 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Tinde Hytter AS Tinde Hytter As EPHORTE   her
2021/1901 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2810869 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/1901 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2021/1901 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2021/1901 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2810869 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/1952 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2021/1952 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2822075 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2021/1958 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1396 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/478 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/478 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/220 20211115 15.11.2021 Inngående brev Spørsmål fra H v/Ketil Jaobsen ang. oppfølging av råd fra Ungdommens distriktspanel H v/Ketil Jacobsen EPHORTE   her
2018/485 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/485 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/99 20211115 15.11.2021 Inngående brev Uke 47: Oppdatert oversikt over antall doser pr. kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2020/489 20211115 15.11.2021 Inngående brev Orientering til kommunene vedr. oppfølging etter dagens pressekonferanse vedrørende bruk av koronasertifikat lokalt Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2018/902 20211115 15.11.2021 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/902 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1765 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1765 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/147 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/147 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/147 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/147 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/408 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/408 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/408 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/408 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/408 20211115 15.11.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/303 20211115 15.11.2021 Inngående brev Utbetaling av spillemidler - Oppdal kunstgressbane - rehab - anleggsnr. 862 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
Ingen tilgang 20211115 15.11.2021 Inngående brev 275/1 - prosjekt rydding Svein Mæhlum EPHORTE   her
2018/552 20211115 15.11.2021 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2018/553 20211115 15.11.2021 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2021/227 20211115 15.11.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Nina Johansen-Raknes EPHORTE   her
2021/253 20211115 15.11.2021 Inngående brev Inspeksjonen - Slaktehuset Eidsmo Dullum - kontrollrapport ( Oppdal kommune kopimottaker) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995080052, 5021-70/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913582942, 5021-237/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971651326, 5021-100/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969601133, 5021-91/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997497317, 5021-178/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979534051, 5021-107/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918305831, 5021-293/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332299, 5021-304/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971653892, 5021-189/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996367266, 5021-39/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983158803, 5021-153/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969637170, 5021-161/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987637889, 5021-300/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983808387, 5021-158/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998009006, 5021-60/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 978706819, 5021-129/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996824446, 5021-54/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979599714, 5021-230/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969137275, 5021-317/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987586737, 5021-35/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969301199, 5021-174/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969137925, 5021-321/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997730208, 5021-13/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987623209, 5021-46/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994514202, 5021-39/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995766361, 5021-52/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912992861, 5021-269/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970579788, 5021-171/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916149654, 5021-49/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969259508, 5021-317/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996696510, 5021-53/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992924063, 5021-259/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918367497, 5021-58/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925185582, 5021-246/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974416492, 5021-151/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969178613, 5021-55/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912332454, 5021-44/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979570910, 5021-69/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969639181, 5021-200/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970564985, 5021-291/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 812996452, 5021-277/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969222868, 5021-107/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987515600, 5021-316/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989062794, 5021-262/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 973054139, 5021-34/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969300494, 5021-261/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991534946, 5021-55/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985866635, 5021-113/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913368711, 5021-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 813910772, 5021-162/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969377764, 5021-88/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993391719, 5021-39/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997187679, 5021-60/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969678004, 5021-298/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989126652, 5021-42/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989878123, 5021-315/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985294062, 5021-213/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984772807, 5021-245/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996744876, 5021-217/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970511377, 5021-138/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994924826, 5021-211/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980467422, 5021-111/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974466791, 5021-88/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980461696, 5021-196/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136201, 5021-157/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970453539, 5021-316/ 18 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 814637662, 5021-259/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982922321, 5021-150/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980373193, 5021-70/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990658897, 5021-224/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969258307, 5021-42/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980558304, 5021-73/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979184514, 5021-276/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969330369, 5021-232/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981617150, 5021-316/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985137463, 5021-71/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 897694492, 5021-163/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971586699, 5021-79/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983784798, 5021-280/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913885317, 5021-275/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981486757, 5021-209/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969636298, 5021-50/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999058914, 5021-302/ 186 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984124899, 5021-94/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 927533103, 5021-102/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974380005, 5021-55/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924707267, 5021-170/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980659038, 5021-198/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969300133, 5021-188/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977556546, 5021-105/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969681102, 5021-307/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969390930, 5021-304/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991241620, 5021-46/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989300245, 5021-292/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969331284, 5021-322/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969523035, 5021-268/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969668696, 5021-83/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988401471, 5021-302/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924422920, 5021-195/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969527375, 5021-293/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136783, 5021-102/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993200530, 5021-155/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924422920, 5021-195/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980446468, 5021-199/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925981494, 5021-55/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969330857, 5021-110/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989315439, 5021-317/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969634821, 5021-186/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979443528, 5021-195/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986505644, 5021-295/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880024302, 5021-125/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969222795, 5021-302/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 884719372, 5021-117/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984086490, 5021-107/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997725565, 5021-230/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994632957, 5021-56/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991703691, 5021-18/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919161337, 5021-150/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989979728, 5021-160/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974400642, 5021-66/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869134872, 5021-147/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991497870, 5021-161/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919092882, 5021-328/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 952340115, 5021-37/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992650990, 5021-142/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969137186, 5021-179/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986438106, 5021-144/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980002705, 5021-282/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999041450, 5021-82/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970390421, 5021-219/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992084170, 5021-37/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969137011, 5021-175/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971509066, 5021-38/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982920507, 5021-70/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 897503832, 5021-277/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 815870522, 5021-238/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 886519672, 5021-298/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981097734, 5021-283/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918821856, 5021-250/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 883513932, 5021-40/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969526158, 5021-52/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986424849, 5021-205/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979521650, 5021-75/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971166118, 5021-232/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985466688, 5021-216/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976041453, 5021-128/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975363740, 5021-302/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969135795, 5021-67/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912997294, 5021-226/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979814941, 5021-133/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983998143, 5021-271/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969636085, 5021-199/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983898394, 5021-248/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 899398122, 5021-187/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969524740, 5021-60/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986442774, 5021-136/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913495675, 5021-91/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970406360, 5021-99/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136287, 5021-166/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984619685, 5021-318/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971166223, 5021-193/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925775622, 5021-148/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 877251942, 5021-296/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969636166, 5021-244/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998765951, 5021-179/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980294250, 5021-304/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970090592, 5021-295/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916258984, 5021-30/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984320302, 5021-314/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969221594, 5021-231/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/54 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2021 - Ola Husa Risan - Oppdal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/54 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2021 - Svein Henrik Risan - Oppdal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/54 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 20201- Reidun Synnøve Stølen - Oppdal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/54 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2021 - Hoelsæter Gard - Ingvild Hoelsæter - Oppdal