eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/1024 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1024 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1024 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1024 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1024 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/107 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/107 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/107 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/107 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/107 20220926 26.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1384 20220926 26.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/1387 20220926 26.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/1789 20220926 26.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/118 20220926 26.09.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2020/165 20220926 26.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/2389 20220926 26.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/56 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring - tilbudsutvikling i Trøndelag 2023-24 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/49 20220926 26.09.2022 Inngående brev 59/4 - søknad om fritak fra slamtømming Palmer GotheimSkiferbrudd AS EPHORTE   her
2021/1060 20220926 26.09.2022 Inngående brev 288/1/F8 - søknad om ferdigattest SHR BYGG AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Inngående brev 29/60 - søknad om midlertidig brukstillatelse Hugaasgruppen AS EPHORTE   her
2018/2389 20220926 26.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/2515 20220926 26.09.2022 Inngående brev 220/17 -søknad om ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 979694601 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2020/165 20220926 26.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Inngående brev 29/54 - supplering av byggesøknad Fjøssystemer Bygg AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Inngående brev 29/54 - samtykke til planer i byggesøknad (kopi av brev til Bedrock Eiendom AS) Arbeidstilsynet EPHORTE   her
2022/1369 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1456 20220926 26.09.2022 Inngående brev 271/173 - plassering av nytt bygg på hytteeiendom, huskapell, Kjell Arnold Nyhus Kjell Arnold Nyhus EPHORTE   her
2022/1457 20220926 26.09.2022 Inngående brev Brukthandelbevilling - Felleskjøpet Agri SA Oppdal Trøndelag politidistrikt EPHORTE   her
2022/1458 20220926 26.09.2022 Inngående brev Varsel om refusjon for barn i kommunale barnehager i Sunndal kommune, 1.halvår 2022 Sunndal kommune EPHORTE   her
2022/345 20220926 26.09.2022 Inngående brev Skilt uten innhold i Grytdalen Rune Lanfeland EPHORTE   her
2022/776 20220926 26.09.2022 Inngående brev 280/8 - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning i byggesak Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2022/1426 20220925 25.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3029243 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1426 20220925 25.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220925 25.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220925 25.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220925 25.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220925 25.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220925 25.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220925 25.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2018/427 20220923 23.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 979694601 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd til skimaraton trekkes Snøhetta IL, Skienern m.fl. EPHORTE   her
2020/789 20220923 23.09.2022 Saksframlegg/innstilling Forslag til reguleringsplan for Stavåløkken østre, endring - Ny sluttbehandling i kommunestyret EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev 160/8 - søknad om ferdigattest FH Gruppen AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev 292/44 - søknad om ferdigattest Rindalshytter AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev 317/91 - søknad om ferdigattest Tinde Hytter AS EPHORTE   her
2021/1885 20220923 23.09.2022 Inngående brev 211/1 - tilsvar utførte tiltak Arnstein J. Dørum EPHORTE   her
2022/13 20220923 23.09.2022 Inngående brev 317/14 - klage på eiendomsskattetakst Perodd Tessem EPHORTE   her
2022/42 20220923 23.09.2022 Inngående brev 296/65 - vannmåler - registrering Oppdal VVS A/S EPHORTE   her
2022/56 20220923 23.09.2022 Inngående brev Høring - plan for digitalisering på legemiddelområdet Direktoratet for e-helse EPHORTE   her
2022/105 20220923 23.09.2022 Inngående brev Verneområdestyre for Trollheimen - møteprotokoll 29.08.22-30.08.22 Verneområdestyret for Trollheimen EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev Status og mangler i kommunenes kontrollvirksomhet knyttet til skogkultur og foryngelse av skog Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/223 20220923 23.09.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling til Trønderalpin - støtte til universitetslag alpint Trøndelag fylkeskommune, Oppdal videregående skole EPHORTE   her
2022/250 20220923 23.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for årene 2024-2028 - Storli Gard Storli Gard EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev 237/1 - vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 913582942 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1434 20220923 23.09.2022 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av FNs bærekraftsmål EPHORTE   her
2022/1450 20220923 23.09.2022 Inngående brev 204/3 - deling av grunneiendom, Erna og Sigmund Bårdsløkk Erna og Sigmund Bårdsløkk EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev 154/6 - søknad om utslippstillatelse, kart Oppdal Rørservice AS EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Fagforbundet, for Juristforbundet EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Fagforbundets lokalavdeling EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Delta EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Fellesorganisasjonen EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Norsk Sykepleierforbund EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Tekna EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.2 ***** EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.2 Fagforbundet, for Justisforbundet EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.2 Fagforbundet EPHORTE   her
2022/1388 20220923 23.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220923 23.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3025047 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1420 20220923 23.09.2022 Saksframlegg/innstilling Tilskuddssatser for private barnehager 2023. Delegering av myndighet til kommunedirektøren. EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220923 23.09.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling MONICA Tiller EPHORTE   her
2022/905 20220923 23.09.2022 Inngående brev Opphør av samarbeidsavtale om felles prosjektledelse for innføring av Elements som nytt saks- og arkivsystem Midtre-Gauldal kommune EPHORTE   her
2022/975 20220923 23.09.2022 Inngående brev 22/975 - supplerende opplysninger i byggesak Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/975 20220923 23.09.2022 Inngående brev 350/2 - oversendelse av oppdatert byggesøknad Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220923 23.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/935 20220922 22.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/935 20220922 22.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/935 20220922 22.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/935 20220922 22.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/935 20220922 22.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/461 20220922 22.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/567 20220922 22.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Inngående brev 243/53 - søknad om ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2019/1078 20220922 22.09.2022 Inngående brev 288/1 - søknad om ferdigattest Norgeshus Oppdal Bygg AS EPHORTE   her
2021/301 20220922 22.09.2022 Utgående brev SFO-behandlet oppsigelse ***** EPHORTE   her
2020/179 20220922 22.09.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2022/227 20220922 22.09.2022 Inngående brev 321/24 - søknad om ferdigattest for avløp Tørset Maskin AS EPHORTE   her
2022/56 20220922 22.09.2022 Inngående brev Høring - landmålerbrev, matrikkelforskrift, grunnboken Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/71 20220922 22.09.2022 Inngående brev 273/20 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring Tradisjonsmur AS EPHORTE   her
2022/48 20220922 22.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 52 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet EPHORTE   her
2022/48 20220922 22.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om influensavaksinasjon 2022/2023 Folkehelseinstituttet EPHORTE   her
2022/22 20220922 22.09.2022 Inngående brev 280/282 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Oppdal kommune EPHORTE   her
2022/22 20220922 22.09.2022 Inngående brev 277/13 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Oppdal kommune EPHORTE   her
2022/22 20220922 22.09.2022 Inngående brev 195/19, 195/22 og 202/47 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Melhusbanken EPHORTE   her
2022/25 20220922 22.09.2022 Inngående brev NRK Brennpunkt - Hjemmetjenesten NRK, brennpunkt EPHORTE   her
2022/36 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tillatelse til bruk av bås for fangst av jerv lisensfellingsperioden 2022-2023 (kopi av brev til Rune Morten Myrhaug) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/10 20220922 22.09.2022 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE   her
2021/1885 20220922 22.09.2022 Inngående brev Situasjonen i Gjevilvassdalen Gjevilvassdalen Grunneierforening EPHORTE   her
2021/1885 20220922 22.09.2022 Utgående brev 211/1 - korrespondanse vedrørende frist Arnstein Dørum EPHORTE   her
2021/1885 20220922 22.09.2022 Inngående brev Generelt spørsmål om søknadspliktig tiltak Odd Arne Hoel EPHORTE   her
2021/1756 20220922 22.09.2022 Inngående brev 321/23 - søknad om ferdigattest for avløp Tørset Maskin AS EPHORTE   her
2021/1278 20220922 22.09.2022 Inngående brev 293/3 og 293/49 - NVEs innspill - nytt varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljplan for fritidsboliger Sandbekkhaugen i Stølen Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Inngående brev 271/301 - søknad om ferdigattest Leve Hytter AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Inngående brev 284/58 - søknad om igangsettingstillatelse ON Arkitekter og Ingeniører AS EPHORTE   her
2022/355 20220922 22.09.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/404 20220922 22.09.2022 Inngående brev Databehandleravtale - Visma flyt barnehage Visma Enterprice AS EPHORTE   her
2022/257 20220922 22.09.2022 Inngående brev 302/47 - vannføring på eiendom i Rønningslia (kopi av epost til Hoel & Sønner AS) Heidi og Bjørn Are Kattem EPHORTE   her
2022/257 20220922 22.09.2022 Inngående brev 302/47 - vannføring på eiendom i Rønningslia (kopi av epost til Heidi Kattem) Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1186 20220922 22.09.2022 Inngående brev 299/84 - søknad om oppføring av fritidsbolig og garasje Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1228 20220922 22.09.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/1304 20220922 22.09.2022 Inngående brev Etterlyser svar på henvendelse ***** EPHORTE   her
2022/1304 20220922 22.09.2022 Inngående brev Kontakt med Oppdal Legesenter Oppdal Legesenter DA EPHORTE   her
2022/1304 20220922 22.09.2022 Inngående brev Delnotat av journal Auna Legesenter EPHORTE   her
2022/1386 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220922 22.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3025047 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1388 20220922 22.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5 Lederne EPHORTE   her
2022/1388 20220922 22.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5 Norsk Sykepleierforbund EPHORTE   her
2022/1388 20220922 22.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Samfunnsviterne EPHORTE   her
2022/1388 20220922 22.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 ***** EPHORTE   her
2022/1388 20220922 22.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 3.4.3 Naturviterne EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Inngående brev 237/1 - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 913582942 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1430 20220922 22.09.2022 Inngående brev 107/3 m. fl. - nabovarsel - nytt vannforsyningsanlegg (kopi av brev til Oppdal Maskinkompani AS) BaneNor SF EPHORTE   her
2022/1431 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev 2022 - tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - Oppdal kommune Utdanningsdirektoratet EPHORTE   her
2022/1432 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE   her
2022/1433 20220922 22.09.2022 Inngående brev 183/1/F4 - søknad om oppføring av fritidsbolig samt søknad om ferdigattest, Karl Ivar Bakeng Hagenbygg AS EPHORTE   her
2022/1427 20220922 22.09.2022 Inngående brev 314/3 - søknad om ferdigattest, Kjell-Atle Stavå Eivind Frost Nordhagen EPHORTE   her
2022/1371 20220922 22.09.2022 Inngående brev 271/3 - høring - fradeling av dyrka jord, Stenan - kulturminnefaglig vurdering Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Inngående brev 199/31 - retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2022/1321 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1321 20220922 22.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3016577 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/856 20220921 21.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/567 20220921 21.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/674 20220921 21.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2020/79 20220921 21.09.2022 Utgående brev Vedr leiejord og restaurering - Aron Halstad EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev 280/278 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 280/278 - Foreløpig svar, brukstillatelse Sagtomta Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2020/788 20220921 21.09.2022 Utgående brev Vedtak - Klagebehandling av reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Bernt Sveås Aalbu m.fl. EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 303/79 - Ferdigattest for avløpsanlegg COMFORTBUTIKKEN RØRSENTERET AS m.fl. EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev 230/104 - søknad om ferdigattest Øyvind Sand EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 271/295 - Midlertidig brukstillatelse TRADISJONSBYGG AS SUNNDALSØRA EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 50/29 - Innspill til kommuneplan ved Oppdal Flyplass Midtnorsk Fly og Luftsportsenter v/Odd Nyberg EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 292/55 – Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, John Martin Illøkken Varmbobygg AS m.fl. EPHORTE   her
2021/839 20220921 21.09.2022 Utgående brev 280/5 - Tilsynssak etter plan- og bygningslov - saken stilles i bero EIERSEKSJONSSAMEIET NOR LEILIGHETSBYGG EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 271/261 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse HÅRSTAD EIENDOM DRIFT AS EPHORTE   her
2021/1278 20220921 21.09.2022 Inngående brev 293/3 og 293/49 - Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for fritidsboliger Sandbekkhaugen i Stølen Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2021/1061 20220921 21.09.2022 Utgående brev 196/108 - etterspør dokumentasjon i byggesak Energilaft AS m.fl. EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 160/8 - ferdigattest avløpsanlegg COMFORTBUTIKKEN RØRSENTERET AS m.fl. EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev Delutbetaling til spesielle miljøtiltak i jordbruket Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1685 20220921 21.09.2022 Utgående brev 20/295 - Oversendelse av skjøte til tinglysing Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1699 20220921 21.09.2022 Inngående brev 302/3 - møtereferat - oppstartsmøte og vedlegg etter møte 29.06.2022 Plankontoret EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 214/22 - Matrikkelbrev Ørjan Hindseth EPHORTE   her
2021/1908 20220921 21.09.2022 Utgående brev 54/6 - Tillatelse til deling av eiendom, Stein Forbregd Stein Forbregd EPHORTE   her
2022/9 20220921 21.09.2022 Utgående brev Endring i tilskuddet for august - desember 2022 Norlandia Brennan barnehage EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 284/58 - Rydding langs Ålma elv og gapahuken Lions v/Endre Nyhaug EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 284/58 - Rydding langs Ålma elv og gapahuken Lions v/Endre Nyhaug EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 273/14 - Vedrørende regulering av festeavgift for gnr. 273 bnr. 14 Mette Skjørstad EPHORTE   her
2022/28 20220921 21.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marte Lundgren Vinge EPHORTE   her
2022/28 20220921 21.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av stiling Rune Vorhaug EPHORTE   her
2022/28 20220921 21.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Evgeny Sryvkov EPHORTE   her
2022/22 20220921 21.09.2022 Utgående brev 119/112 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Wenche Groven Vebenstad og Tommy Vebenstad EPHORTE   her
2022/22 20220921 21.09.2022 Utgående brev 177/42 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Kleven bygg Holding AS EPHORTE   her
2022/45 20220921 21.09.2022 Utgående brev Utgående leiekontrakt kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/56 20220921 21.09.2022 Inngående brev Høring - Forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/218 20220921 21.09.2022 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - anleggsnr. 77188 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/233 20220921 21.09.2022 Utgående brev Begjæring om fravikelse. ***** EPHORTE   her
2022/163 20220921 21.09.2022 Utgående brev Signert avtale om aktiv forvaltning PARETO ASSET MANAGEMENT AS EPHORTE   her
2022/163 20220921 21.09.2022 Inngående brev Signert avtale om aktiv forvaltning samt alminnelige forretningsvilkår Pareto Asset Management EPHORTE   her
2022/98 20220921 21.09.2022 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** EPHORTE   her
2022/98 20220921 21.09.2022 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** EPHORTE   her
2022/1320 20220921 21.09.2022 Utgående brev 161/7 - Utsending av matrikkelbrev Geir Atle Bruset EPHORTE   her
2022/1335 20220921 21.09.2022 Utgående brev 38/3 og 44/11 - Tiltak langs Driva, Lars Hevle Lars Hevle EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 199/31 - Oversendelse av erklæring til tinglysing Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2022/1342 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1342 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3018927 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1428 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 981486757 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 77/9 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Lars Jørgen Endal. Lars Jørgen Endal EPHORTE   her
2022/1423 20220921 21.09.2022 Inngående brev 179/122 - varsel om endring av del av reguleringsplan for Munkvollhovden II hytteområde Ola Fjøsne EPHORTE   her
2022/1424 20220921 21.09.2022 Inngående brev 188/94 - melding om bygning unntatt søknadsplikt, Alexander Nordli Skjevling Alexander Nordli Skjevling EPHORTE   her
2022/1410 20220921 21.09.2022 Utgående brev Minianbud på arbeidsklær Midtbygda Oppvekstsenter 2022 Oppdal sport invest A/S m.fl. EPHORTE   her
2022/1298 20220921 21.09.2022 Utgående brev 282/68 - oppfølging av tilsyn fra 2014 Karen Kvam EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev Søknad om støtte til årets Fjell- og Fårikålfestival Steinar Inge Furnes EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 226/29 - Foreløpig tilbakemelding - Naust Kjell Sagen Berg EPHORTE   her
2022/1276 20220921 21.09.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Melissa van Well EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 298/4 -Tillatelse til riving av 2 skorsteiner, IMI Stølen IMI STØLEN EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1237 20220921 21.09.2022 Utgående brev 280/5/0/39 - Tillatelse til bruksendring av kjeller på Nor til aktivitetslokale, Alpenhaus AS TEAMBYGG OPPDAL AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1207 20220921 21.09.2022 Utgående brev 225/1 - Behandling av søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av gapahuk, Gjevilvassdalen Skiløypeforening GJEVILVASSDALEN SKILØYPEFORENING EPHORTE   her
2022/1219 20220921 21.09.2022 Inngående brev 239/30 - søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig, Gyldenskog AS Voll Arkitekter As EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 282/332 - Dispensasjon fra takvinkel, etasjetall og fra maks bygningshøyde samt tillatelse til oppføring av enebolig og garasje, Astrid Toftaker Norgeshus Oppdal Bygg AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 29/63 -Tillatelse til opparbeidelse av p-plass - Oppdal kommune LØKEN FJELLSPRENGNING Vidar Løken EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev 80/13-Vedrørende leie av skur på Gorsetmoen Egil Toftaker EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbru TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2022/1115 20220921 21.09.2022 Inngående brev Melding om tilsyn Arbeidstilsynet EPHORTE   her
2022/298 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilbakemelding på oppfølging av tilsyn - Ålma deponi Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/330 20220921 21.09.2022 Utgående brev Søknad om permisjon Reidun Aksetøy EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/460 20220921 21.09.2022 Utgående brev Orientering om befaring i Utvalg for bygg- og arealplansaker Aashild Gimnes m.fl. EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220921 21.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/496 20220921 21.09.2022 Utgående brev 284/95 og 284/58 - Referat fra møte den 06.09.2022 Høyt og Lavt AS EPHORTE   her
2022/496 20220921 21.09.2022 Utgående brev 284/95 og 284/58 - Referat fra møte den 06.09.2022 Høyt & Lavt Trondheim EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev Refusjonskrav 2. tertial 2022 - Følge- og beredskapstjeneste, mai - august 2022 St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken EPHORTE   her
2022/815 20220921 21.09.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Jeanette Fredriksen EPHORTE   her
2022/679 20220921 21.09.2022 Utgående brev 288/4 - Retur av avtale datert 09.08.2022 Siva Oppdal Eiendom AS v/Vibeke Svendsen EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på forespørsel om turnustjeneste Suman Paudel EPHORTE   her
2021/301 20220920 20.09.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2022/1228 20220920 20.09.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2018/674 20220920 20.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/657 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak i klagesak på standpunktkarakter 2022- ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/491 20220920 20.09.2022 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte vedr. ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/491 20220920 20.09.2022 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 09.06.22 vedr. ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/486 20220920 20.09.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver skoleåret 2022/23 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 231/3 – Ferdigattest for tilbygg, Midtbygda barnehage SA Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2018/403 20220920 20.09.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver skoleåret 2022/23 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Inngående brev 271/285 - søknad om ferdigattest Øverbygg AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Inngående brev 302/3 - søknad om ferdigattest Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2019/991 20220920 20.09.2022 Utgående brev Fritak fra nasjonale prøver ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 317/103 - Matrikkelbrev Sigrun og Magnar Hårstad EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 231/3 – Ferdigattest for støyvoll, Midtbygda barnehage SA Troll Arkitekter AS m.fl. EPHORTE   her
2018/1310 20220920 20.09.2022 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte vedr. ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/1384 20220920 20.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1378 20220920 20.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 50/29 - Innspill til kommuneplan ved Oppdal Flyplass Midtnorsk Fly- og Luftsportssenter EPHORTE   her
2021/334 20220920 20.09.2022 Utgående brev 20/3 - rettighetsavtale til gjennomsyn - Nesleveien - nettstasjon Høyspent- og lavspent jordkabler Tensio TS AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Inngående brev 194/89 - søknad om ferdigattest Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 356/1 - avslutning av sak VENNER AV OPPDALSTRAPPA EPHORTE   her
2020/1109 20220920 20.09.2022 Utgående brev 288/128 - Oppussing av tennisbane Inga Sofie Helander EPHORTE   her
2020/1127 20220920 20.09.2022 Utgående brev 203/27 - Vedrørende søknad om ferdigattest Per-Erik Ansnes EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Mottatt søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknadsskjema transporttjenesten - egenerklæring ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/104 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Sara Hoel EPHORTE   her
2022/104 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Peder Rogstad EPHORTE   her
2022/137 20220920 20.09.2022 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 08.09.22 vedr. ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/167 20220920 20.09.2022 Utgående brev Hjemmelserklæring til utfylling og retur hit - Ingar Rudi EPHORTE   her
2022/201 20220920 20.09.2022 Utgående brev Kontaktpersoner i Oppdal kommune i forbindelse med høring på skiltplaner i Trøndelag Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/233 20220920 20.09.2022 Utgående brev Mislighold startlån. ***** EPHORTE   her
2022/233 20220920 20.09.2022 Utgående brev Varsel om tvangssalg - ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/233 20220920 20.09.2022 Utgående brev Restanser SFO. ***** EPHORTE   her
2022/56 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høring - endringer i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/71 20220920 20.09.2022 Inngående brev 298/28 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring O. Johnsen AS EPHORTE   her
2022/96 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vurdering av kontrakt for kjøp av medisinsk forbruksmateriell Kristine Vigander EPHORTE   her
2022/45 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/45 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/45 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/45 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 113/5 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Peder Sverre Benum og Johanna Ishoel EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 194/91 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Georg Høin og Kirsti Relling EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 204/182 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Rune Tronsaune EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Inngående brev 296/64 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Kim Rolfsen EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 2038/4/F4 - konsesjonsforhold registrert i matrikkelen Arvid Larsen EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 20/295 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Martyna og Rafal Merak EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 282/8 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Ingunn Kjellfrid Sørlie EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 205/83 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Mehdi Aghebate m.fl. EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 204/182 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Multiplan AS EPHORTE   her
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev 50/6 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Svein Olav Svendstad EPHORTE   her
2022/24 20220920 20.09.2022 Utgående brev Utsendelse av endelig vigselsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN EPHORTE   her
2022/28 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Gro Anita Hoel EPHORTE   her
2022/3 20220920 20.09.2022 Utgående brev Underretning om kvalitetsheving av eksisterende eiendomsgrenser mellom gnr.302 og 303 ved Rønningen Eva Rønning Steen EPHORTE   her
2022/3 20220920 20.09.2022 Utgående brev Underretning om kvalitetsheving av eksisterende eiendomsgrenser mellom gardene "Stølen" gnr.298 bnr.5 og gnr.299 bnr.1 Arild Hagen EPHORTE   her
2022/3 20220920 20.09.2022 Inngående brev 290/1 og 290/32 - grunnboken rettet Kartverket eiendomsdivisjonen EPHORTE   her
2022/17 20220920 20.09.2022 Utgående brev Utbetaling av legevaktlønn august 2022 Oppdal kommune lønn og personal EPHORTE   her
2022/17 20220920 20.09.2022 Utgående brev Utbetaling av legevaktlønn juli og august Sara Gilani Oppdal kommune lønn og personal EPHORTE   her
2021/1828 20220920 20.09.2022 Utgående brev 29/56 - Vedrørende søknad om ferdigattest Bjerkaker Transport AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 271/305 – Ferdigattest for fritidsbolig, Fjelldesign AS Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2021/1696 20220920 20.09.2022 Utgående brev Bruksrett veg Jostein Ervik m.fl. EPHORTE   her
2021/1685 20220920 20.09.2022 Utgående brev 20/296 - Vedrørende kjøp av boligtomt Emilia Monica Stec og Marek Boguslaw Stec EPHORTE   her
2021/1685 20220920 20.09.2022 Utgående brev 20/295 - Vedrørende kjøp av boligtomt Maryna Merak og Rafal Merak EPHORTE   her
2021/1624 20220920 20.09.2022 Utgående brev 280/282 - Kjøp av grunn Gunvor Fagerhaug EPHORTE   her
2021/1624 20220920 20.09.2022 Utgående brev 280/282 - Oversendelse av erklæringer Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1629 20220920 20.09.2022 Utgående brev 277/13 - Oversendelse Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1629 20220920 20.09.2022 Utgående brev 277/13 - Vedrørende kjøp av eiendom Ola Grøtte Hundset EPHORTE   her
2021/995 20220920 20.09.2022 Utgående brev 271/314 - Tilsynsrapport IDEHYTTA AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Inngående brev 183/25 - søknad om ferdigattest Brede Sandbakken EPHORTE   her
2021/1371 20220920 20.09.2022 Utgående brev 156/108 – Ferdigattest for fritidsbolig, Berit Berge og Tore Berge Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/1230 20220920 20.09.2022 Utgående brev SFO-vedtak ***** EPHORTE   her
2022/1220 20220920 20.09.2022 Utgående brev Underretning om utstikking og kvalitetsheving av eksisterende grensepunkter ved Museumslia 7 i Oppdal kommune Elisabeth Landrø og Dan Erik Elenius EPHORTE   her
2022/1280 20220920 20.09.2022 Utgående brev orientering til Soløyfjellet og Åmotsdalen beitelag om flygning/landing med helikopter i deres beiteområde Soløyfjellet beitelag m.fl. EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev Spørsmål om oppføring av naust på gnr 226/29 Skarvatnet Mette Putz EPHORTE   her
2022/1292 20220920 20.09.2022 Utgående brev 302/38 - Foreløpig svar Odd Jakob Lysøbakk Gjul og Mette Kolberg Rødsjø EPHORTE   her
2022/1302 20220920 20.09.2022 Utgående brev Mangler ved søknad om deling - Bjerkåsen gard EPHORTE   her
2022/1254 20220920 20.09.2022 Utgående brev Underretning om kvalitetsheving av eksisterende grenser for gnr.282, bnr.114 m.fl. i Oppdal kommune Leif Jære EPHORTE   her
2022/1254 20220920 20.09.2022 Utgående brev Fakta, dokumentasjon og riktige eiendomsforhold for parsellen"Trianglet" gnr.282 bnr.141 i Oppdal kommune Arnt Erik Gorset EPHORTE   her
2022/1180 20220920 20.09.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver skoleåret 2022/23 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1172 20220920 20.09.2022 Utgående brev 50/37 - Matrikkelbrev Oppdal kommune v/ Dag Gorseth EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 179/13 -Matrikkelbrev Rolf Erik Flåøien EPHORTE   her
2022/1419 20220920 20.09.2022 Inngående brev 262/2 - deling av grunneiendom, Oddrun Dørum Oddrun Dørum EPHORTE   her
2022/1421 20220920 20.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Åshild Ødegård EPHORTE   her
2022/1422 20220920 20.09.2022 Inngående brev 5/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket , 934428366 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1416 20220920 20.09.2022 Inngående brev 20/39 - søknad om oppføring av tilbygg, Bror Hammer Brurberg Kleven Bygg Oppdal AS EPHORTE   her
2022/1417 20220920 20.09.2022 Inngående brev 264/24 - søknad om utslippstillatelse, Kjell Moljord Oddgeir Johnsen EPHORTE   her
2022/1392 20220920 20.09.2022 Utgående brev Enkeltvedtak Oppl.loven §2-8 norsk opplæring for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1393 20220920 20.09.2022 Utgående brev Enkeltvedtak Oppl.loven §2-8 Særskilt norskopplæring for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1394 20220920 20.09.2022 Utgående brev Enkeltvedtak §2-8 norsk opplæring for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3025047 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1379 20220920 20.09.2022 Utgående brev 284/58 - Rettighetsavtale for kabelanlegg og nettstasjon Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/1369 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1371 20220920 20.09.2022 Utgående brev Kommune 5021 Oppdal - Søknad til høring - fradeling av dyrka jord. Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/1371 20220920 20.09.2022 Utgående brev 271/3 - deling av grunneiendom. Christin Gulaker Gjønnes EPHORTE   her
2022/1342 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3018927 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1342 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1348 20220920 20.09.2022 Utgående brev 239/58 - Matrikkelbrev Gyldenskog AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 199/31 - vedrørende pantefrafall Sparebanken 1 SMN EPHORTE   her
2022/1358 20220920 20.09.2022 Utgående brev 317/1 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse, Tore Kleffelgård Trivo AS EPHORTE   her
2022/1351 20220920 20.09.2022 Utgående brev 204/47/F16 - midlertidig svar TRADISJONSMUR AS EPHORTE   her
2022/1352 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling for lukket arrangement 01.10.22 Famille AS m.fl. EPHORTE   her
2022/1352 20220920 20.09.2022 Utgående brev Ber om uttalelse - Famille AS, søknad om bevilling for lukket arrangement. Politiet i Oppdal EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak på salgsbevilling under Fjell og fårikålfestivalen på Oppdal HOGNABRYGG AS EPHORTE   her
2022/1318 20220920 20.09.2022 Utgående brev 120/7 - Svar på innsendt jordleieavtale Nils Erik Sandblost m.fl. EPHORTE   her
2022/1323 20220920 20.09.2022 Utgående brev 77/9 - midlertidig svar SANDE HUS OG HYTTER AS EPHORTE   her
2022/1309 20220920 20.09.2022 Utgående brev 202/4 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Oddrun Berg. Oddrun Berg EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 31/18 - tillatelse til oppføring av anneks Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tillatelse til landing med helikopter for transport av materialer til sti ved Gravbekken, samt bruk av minigraver til utbedring av sti - Trollheimen verneområdestyre Verneområdestyret for Trollheimen EPHORTE   her
2022/682 20220920 20.09.2022 Utgående brev Klage på avslag Startlån ***** EPHORTE   her
2022/603 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tilskudd til skjøtsel av trua art - svartkurle Janne Fosseide Wiik EPHORTE   her
2022/635 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tillatelse til punktutbedring av skogsbilveg, Elgs- og Finnmovegen Skogsveglag SA Elgs- Finnmoen Skogsveglag SA EPHORTE   her
2022/786 20220920 20.09.2022 Utgående brev Invitasjon til informasjonsmøte om regulert pelsfarmområde - 20.09.2022 kl. 18.00 Grunneiere og pelsdyroppdrettere EPHORTE   her
2022/979 20220920 20.09.2022 Utgående brev 80/13 - rettighetsavtale til gjennomsyn - kabelanlegg Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/970 20220920 20.09.2022 Inngående brev Nye og korrigerte tall for antall landbrukseiendommer - ettersendelse av kriteriedata for kommunene for 2023 - frist for tilbakemelding er utgangen av 22. september Kommunal- og distriksdepartementet EPHORTE   her
2022/970 20220920 20.09.2022 Utgående brev Innspill til TBRT angående behov for rammetilskudd for 2023 TBRT EPHORTE   her
2022/896 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gravesøknad for Gamle Kongeveg Ketil Kojen EPHORTE   her
2022/474 20220920 20.09.2022 Utgående brev Confirmation ***** EPHORTE   her
2022/474 20220920 20.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på skoleplass ***** EPHORTE   her
2022/474 20220920 20.09.2022 Utgående brev Bekreftelse/confirmation ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av huslei ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/556 20220920 20.09.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2022/355 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220920 20.09.2022 Utgående brev 199/23/2 og 199/24/2 - Vedrørende industrieiendom i Ålma industriområde Mørekjøttgruppen AS C/O Malme AS EPHORTE   her
2022/346 20220920 20.09.2022 Inngående brev Stamfisket i Gjevilvatnet og tilløpsbekker Statkraft Energi AS EPHORTE   her
2022/330 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om permisjon Therese Gulliksen EPHORTE   her
2022/330 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om permisjon Hilde Hage EPHORTE   her
2022/330 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om permisjon Ruth Oddrun Gorseth Walbye EPHORTE   her
2022/332 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra arealnorm i Bjerkehagen friluftsbarnehage BJERKEHAGEN FRILUFTSBARNEHAGE SA EPHORTE   her
2022/318 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om tilleggsramme SMIL - Oppdal kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2018/1409 20220919 19.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/150 20220919 19.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1230 20220919 19.09.2022 Inngående brev SFO-søknad ***** EPHORTE   her
2022/148 20220919 19.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/732 20220919 19.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/1797 20220919 19.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/1797 20220919 19.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1789 20220919 19.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1791 20220919 19.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2019/125 20220919 19.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 321/8 - søknad om ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2018/1782 20220919 19.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1782 20220919 19.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1783 20220919 19.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 814637662 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 271/295 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring TRADISJONSBYGG AS SUNNDALSØRA EPHORTE   her
2022/39 20220919 19.09.2022 Inngående brev Overføring av feriedager Oddveig Hagen Øhrn EPHORTE   her
2022/22 20220919 19.09.2022 Inngående brev 177/42 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Kleven bygg Holding AS EPHORTE   her
2022/22 20220919 19.09.2022 Inngående brev 119/112 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Wenche Groven Vebenstad og Tommy Vebenstad EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 271/261 - søknad om endring av gitt tillatelse Hårstad Eiendom EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 271/279 - søknad om ferdigattest Thøring & Sønner AS EPHORTE   her
2021/1885 20220919 19.09.2022 Utgående brev 211/1 - Anmodning om tilbakemelding på utførte tiltak, Arnstein Dørum Arnstein Jacobsen Dørum EPHORTE   her
2021/1885 20220919 19.09.2022 Inngående brev Oppstart utbedring av skitrase Arnstein Dørum EPHORTE   her
2022/10 20220919 19.09.2022 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE   her
2022/10 20220919 19.09.2022 Inngående brev SFO - søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE   her
2022/10 20220919 19.09.2022 Inngående brev SFO - søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE   her
2021/1982 20220919 19.09.2022 Inngående brev 321/24 - endring vindu og riktig plantegning i byggesak Joramo og Tørset Bygg AS EPHORTE   her
2022/1342 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1342 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3018927 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1385 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1385 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1385 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3024961 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1385 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3024961 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3025047 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3025047 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3025047 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1388 20220919 19.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5 Samfunnsviterne EPHORTE   her
2022/1388 20220919 19.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5 Tekna EPHORTE   her
2022/1388 20220919 19.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5 NITO EPHORTE   her
2022/1388 20220919 19.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5 Naturviterne EPHORTE   her
2022/1388 20220919 19.09.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5 Den norske jordmorforening EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 64/1 - melding om hogst i vernskog, Jon Ola Sæteren Jon Ola Sæteren EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 119/14 - melding om oppføring av bygning unntatt søknadsplikt, stabbur og bod, Torgeir Bye Torgeir Bye EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 304/6 - tømming av gjødsel Magne Ivar Lien EPHORTE   her
2022/1398 20220919 19.09.2022 Inngående brev 179/27 - søknad om mindre endring i reguleringsplan for Pilen hytteområde Kjellrun Nogva EPHORTE   her
2022/1399 20220919 19.09.2022 Inngående brev 151/20 - søknad om dispensasjon for oppføring av transformatorstasjon med tilhørende anlegg On arkitekter og ingeniører AS EPHORTE   her
2022/1401 20220919 19.09.2022 Inngående brev 271/91 - søknad om oppføring av garasje til tråkkemaskin, Oppdal Skiheiser AS Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1402 20220919 19.09.2022 Inngående brev 305/103 - søknad om mindre endring av reguleringsplanen Oppdalslia hytteområde KB Invest AS EPHORTE   her
2022/1403 20220919 19.09.2022 Inngående brev Krav om stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, jfr. etter AML 14.4-A Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/1404 20220919 19.09.2022 Inngående brev 29/2, 31/47, 111/65, 277/13, 280/282 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, Oppdal kommune Oppdal kommune EPHORTE   her
2022/1405 20220919 19.09.2022 Inngående brev 50/37 og 52/24 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, Oppdal kommune Oppdal kommune EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 179/13, 179/18 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, Rolf Erik Flåøien Rolf Erik Flåøien EPHORTE   her
2022/1407 20220919 19.09.2022 Inngående brev 271/1 - nabovarsel om fradeling av Oppdal prestebolig Opplysningsvesenets fond EPHORTE   her
2022/1408 20220919 19.09.2022 Inngående brev 191/1 - søknad om deling av eiendom, Bernt Aalbu Bernt Aalbu EPHORTE   her
2022/1409 20220919 19.09.2022 Inngående brev Anmodning om møte for kartlegging av situasjon m.m FO Trøndelag EPHORTE   her
2022/1414 20220919 19.09.2022 Inngående brev 198/42 - søknad om oppføring av garasje, Andreas Eieland Andreas Eieland EPHORTE   her
2022/1415 20220919 19.09.2022 Inngående brev 151/2 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - smil, 974416492 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/330 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Camilla Midthjell Bakk EPHORTE   her
2022/330 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Oddveig Hagen Øhrn EPHORTE   her
2022/293 20220919 19.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til trafikksikkerhet for 2023 - trafikantrettede tiltak og mindre tiltak på kommunal og privat veg Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/455 20220919 19.09.2022 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 01.09.2022 EPHORTE   her
2022/815 20220919 19.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Jeanette Fredriksen EPHORTE   her
2022/807 20220919 19.09.2022 Inngående brev Elfenbenslav som prioritert art - uttalelse til oppføring av fangvoll langs E6 i Drivdalen - Statens vegvesen Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220919 19.09.2022 Inngående brev 290/25 - søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Frøya Anleggservice AS EPHORTE   her
2022/1369 20220918 18.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3020135 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1369 20220918 18.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1208 20220918 18.09.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling ANNE Svegård EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220918 18.09.2022 Inngående brev 199/13 - søknad om ferdigattest CK Nor Bygg AS EPHORTE   her
2022/723 20220916 16.09.2022 Inngående brev Glommens og Laagens Brukseierforening - Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin og for delvis overføring av Glomma til Rendalen, Innlandet fylke Olje- og energidepartementet EPHORTE   her
2022/1210 20220916 16.09.2022 Inngående brev Etterlyser svar - avfall ved Sanatelltunet ReMidt IKS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Inngående brev 271/295 - søknad om midlertidig brukstillatelse Tradisjonsbygg AS EPHORTE   her
2018/1390 20220916 16.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/725 20220916 16.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/725 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/735 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 814637662 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 814637662 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2018/555 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1391 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1394 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1376 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1389 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1383 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1406 20220916 16.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/2467 20220916 16.09.2022 Utgående brev 284/58 - Tilbakemelding tilsynssak Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Inngående brev 280/278 - søknad om midlertidig brukstillatelse Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Inngående brev 292/55 - søknad om ferdigattest Varmbobygg AS EPHORTE   her
2022/10 20220916 16.09.2022 Utgående brev Barnehage - avslag på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE   her
2022/10 20220916 16.09.2022 Utgående brev SFO - søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE   her
2022/7 20220916 16.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak: behandling av søknad om tilskudd til Foreningen Dovrebanen - anlegg og drift DOVREBANEN - ANLEGG OG DRIFT EPHORTE   her
2021/1885 20220916 16.09.2022 Utgående brev 211/1 – kopi av brev, 15.09.2022, Arnstein Dørum Arnstein Dørum EPHORTE   her
2021/1885 20220916 16.09.2022 Inngående brev Naturinngrepet på øvre trasé i Gjevilvassdalen Oppdal hytteforening EPHORTE   her
2021/885 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne ***** EPHORTE   her
2022/45 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/206 20220916 16.09.2022 Utgående brev Ansvarlig for undergangen ved E6 Mjøen Anita Grøvan Aspaas EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Utgående brev 33/1 - Tillatelse for utvidelse av eksisterende avløpsanlegg, Hestdalsegga Boligområde. Ragnhild Rise EPHORTE   her
2022/1222 20220916 16.09.2022 Inngående brev 70/3 og 70/4 - uttalelse - melding om foreleggingspliktig høyspenningsanlegg - nettstasjon med tilhørende nettanlegg ved Engan(kopi av brev til Tensio TS AS) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/1262 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1262 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1262 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3011863 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1262 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3011863 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1275 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3012129 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1275 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1275 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1275 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3012129 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1291 20220916 16.09.2022 Utgående brev 299/85 - Utsending av matrikkelbrev Pål Henriksen EPHORTE   her
2022/1280 20220916 16.09.2022 Utgående brev Tillatelse til landing med helikopter for kartlegging av røyebestander - Drivavassdraget - Norsk institutt for natuforskning (NINA) i 2022 Norsk institutt for naturforskning NINA m.fl. EPHORTE   her
2022/1190 20220916 16.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1190 20220916 16.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1190 20220916 16.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling i Carousell ALPENHAUS AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Signe Britt Kjosaas EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
2022/1076 20220916 16.09.2022 Utgående brev Sendt e-post ***** EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Inngående brev 274/25 - tiltaket er ikke søknadspliktig ifølge arbeidsmiljøloven 18-9 Arbeidstilsynet EPHORTE   her
2022/1342 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3018927 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1342 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1309 20220916 16.09.2022 Inngående brev 202/4 - sikteprøve av jordmasser for infiltrasjonsanlegg Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/1321 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1321 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1321 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3016577 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1418 20220916 16.09.2022 Saksframlegg/innstilling Bru over Dørumselva i Brudalen EPHORTE   her
2022/1423 20220916 16.09.2022 Inngående brev 179/122 - endring av reguleringsplan - ny kjørevei - Munkvollhovden II hytteområde - merknader til endringsvarsel (kopi av brev til Ola Fjøsne) Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS EPHORTE   her
2022/1386 20220916 16.09.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1386 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3025047 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/719 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedrørende støtte og kommunal lånegaranti til fotballhall Oppdal IL Fotball EPHORTE   her
2022/663 20220916 16.09.2022 Inngående brev Uttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om prisvekstens betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/818 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne ***** EPHORTE   her
2022/745 20220916 16.09.2022 Utgående brev Søknad om etableringsstøtte - Oppdal Synsenter AS. Klagebehandling. OPPDAL SYNSENTER AS EPHORTE   her
2022/459 20220916 16.09.2022 Saksframlegg/innstilling Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse i Oppdal - "Levekår og folkehelse i Oppdal" EPHORTE   her
2022/301 20220916 16.09.2022 Inngående brev Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag 06.09.22 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2018/1409 20220915 15.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/1389 20220915 15.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/1406 20220915 15.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/1391 20220915 15.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/142 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/142 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/142 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/142 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/142 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/215 20220915 15.09.2022 Inngående brev Varsel om tilsyn etter opplæringsloven - særskilt språkopplæring Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/1352 20220915 15.09.2022 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag politidistrikt - skjenkebevilling enkeltanledning - Famille Popup Trøndelag politidistrikt EPHORTE   her
2022/205 20220915 15.09.2022 Inngående brev 66/1 - oppsagt serviceavtale Klargester BB minirenseanlegg, Åmotsdalen Rense og Miljøteknikk AS EPHORTE   her
2022/651 20220915 15.09.2022 Inngående brev Videreføring av vedtak - pasient ***** ***** ***** Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/1394 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1393 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1392 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/1323 20220915 15.09.2022 Inngående brev 77/9 - ettersendt dokumentasjon - signert ansvarsrett Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2022/838 20220915 15.09.2022 Inngående brev Tilsyn - varsel om kontroll av elektriske anlegg - Skulsvingen 23 Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/1057 20220915 15.09.2022 Inngående brev Spørsmål om kommunalt tilrettelagt leilighet og flytting ***** EPHORTE   her
2022/1387 20220915 15.09.2022 Inngående brev 150/1/F12 - søknad om utslippstillatelse, Ole Marius Gaupseth Jenstad Maskin AS EPHORTE   her
2019/125 20220915 15.09.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2020/1024 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2020/1024 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2020/1024 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1353 20220915 15.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/1360 20220915 15.09.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2022/71 20220915 15.09.2022 Inngående brev 288/194/S3 - søknad om sanitærabonnement Nestuggu Oppdal AS EPHORTE   her
2022/79 20220915 15.09.2022 Utgående brev Krav om innsyn i tidligere barnevernssak ***** EPHORTE   her
2021/1885 20220915 15.09.2022 Inngående brev 211/1 - Oversendte bilder, 12.09.2022 Håkon Nordseth EPHORTE   her
2021/1885 20220915 15.09.2022 Inngående brev 211/1 - Betraktning, Oppdal venstre Håkon Nordseth, Oppdal Venstre EPHORTE   her
2021/1885 20220915 15.09.2022 Inngående brev Statsforvalterens uttalelse til øvre trase - 2017 Håkon Nordseth EPHORTE   her
2021/1696 20220915 15.09.2022 Inngående brev Bruksrett veg Snøhetta regnskap EPHORTE   her
2022/1400 20220915 15.09.2022 Inngående brev 179/119 - utsetting av eiendomsmerker Tore Gujord EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220915 15.09.2022 Inngående brev 202/35 - melding om oppføring av bygning unntatt søknadsplikt, Arve Olaussen Arve Olaussen EPHORTE   her
2022/1390 20220915 15.09.2022 Inngående brev 286/88 - søknad om oppføring av garasje, Audun Dale Audun Dale EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220915 15.09.2022 Inngående brev 307/2 - søknad om lagring av gjødsel Jon Anders Krokann EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220915 15.09.2022 Inngående brev 29/54 - mangler opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad (kopi av brev til Bedrock Eiendom AS) Arbeidstilsynet EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220915 15.09.2022 Inngående brev 252/10 - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/838 20220915 15.09.2022 Inngående brev Tilsynsrapport etter kontroll av det elektriske anlegget - Eventyrstien 3 - Drivdalen skole Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/838 20220915 15.09.2022 Inngående brev Tilsynsrapport etter kontroll av det elektriske anlegget - Eventyrstien 3 - Drivdalen barnehage Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/763 20220915 15.09.2022 Inngående brev Ber om sluttinnlegg (kopi av brev til ***** ***** Diskrimineringsnemnda EPHORTE   her
2022/764 20220915 15.09.2022 Inngående brev Ber om sluttinnlegg (kopi av brev til ***** ***** Diskrimineringsnemnda EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220915 15.09.2022 Inngående brev 28/19 - ferdigattest - riving og oppføring av skorstein Per Nygaard EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969300494, 5021-261/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980467422, 5021-111/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976041453, 5021-128/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 813910772, 5021-162/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986438106, 5021-144/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992084170, 5021-37/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912992861, 5021-269/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987637889, 5021-300/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997497317, 5021-178/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970406360, 5021-99/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913368711, 5021-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982920507, 5021-70/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969222868, 5021-107/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969134438, 5021-80/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981617150, 5021-316/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 880024302, 5021-125/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924422920, 5021-195/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921843402, 5021-127/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979299184, 5021-106/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987515600, 5021-316/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980373193, 5021-70/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969390930, 5021-304/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969136201, 5021-157/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913885317, 5021-275/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981486757, 5021-209/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 814637662, 5021-259/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999041450, 5021-82/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 978706819, 5021-129/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979443528, 5021-195/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969136201, 5021-157/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993200530, 5021-155/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995766361, 5021-52/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974380005, 5021-55/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969637170, 5021-161/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969135795, 5021-67/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921490100, 5021-45/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987586737, 5021-35/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985294062, 5021-213/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989126652, 5021-42/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999041450, 5021-82/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980509354, 5021-114/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980446468, 5021-199/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 919805293, 5021-92/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969137925, 5021-321/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985866635, 5021-113/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 899398122, 5021-187/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969331284, 5021-322/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 899398122, 5021-187/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969330369, 5021-232/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 991241620, 5021-46/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983998143, 5021-271/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983784798, 5021-280/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980294250, 5021-304/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980558304, 5021-73/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 919161337, 5021-150/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983898394, 5021-248/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984772807, 5021-245/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981097734, 5021-283/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988401471, 5021-302/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998009006, 5021-60/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979814941, 5021-133/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980002705, 5021-282/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982922321, 5021-150/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969222868, 5021-107/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979521650, 5021-75/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971166118, 5021-232/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989315439, 5021-317/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 813910772, 5021-162/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997497317, 5021-178/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 991703691, 5021-18/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918821856, 5021-250/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916378920, 5021-201/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/562 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971166223, 5021-193/ 1 Landbru