Postliste RSS fra innsyn.oppdal.kommune.no. http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.oppdal.kommune.no Filtrering: Tittel: 204/181 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Avs/Mot: Johan Mareno Teiseth http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268871?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Mareno Teiseth | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24541/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: 156/23 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Avs/Mot: Karin Hvidsten Roven http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268865?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Hvidsten Roven | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24535/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: 292/1 - oversendelse av foreløpig klage, Stavåløkken Østre Avs/Mot: Kjell J. Braut http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268904?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell J. Braut | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24574/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Utsatt frist til 22.11.2022 Avs/Mot: Even Selnæs m.fl. http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268903?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Selnæs m.fl. | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24573/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Avs/Mot: ***** http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268947?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24617/2022 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: 295/1 - delegert vedtak - mindre planendring av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre, Harald Rogstad Avs/Mot: Harald Rogstad http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268195?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Rogstad | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 23869/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: Camilla Hovdal http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268844?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Hovdal | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24514/2022 | Avdeling: Hjemmetjenestene | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: Elin Monica Fjeldheim http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268841?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Monica Fjeldheim | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24511/2022 | Avdeling: Hjemmetjenestene | Tittel: Vedr. anmodning om begrunnelse for avslag som avlastningshjem - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268955?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24625/2022 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Oppsigelse av stilling Avs/Mot: Bente Nyhaug Eggan http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268940?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nyhaug Eggan | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24610/2022 | Avdeling: Helsesenteret | Tittel: Oppsigelse av stilling Avs/Mot: Inger Jori Lundaløkk http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268937?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Jori Lundaløkk | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24607/2022 | Avdeling: Helsesenteret | Tittel: Oppsigelse av stilling Avs/Mot: Eva Toril Øie http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268934?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Toril Øie | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24604/2022 | Avdeling: Helsesenteret | Tittel: Rapportering - utgifter til studium Avs/Mot: Bufdir http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263377?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 19055/2022 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: 169/1 (127/1) - utbetaling av tilskudd til nydyrking Avs/Mot: MYREN GARD http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268705?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYREN GARD | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24375/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: 280/215 – Endring av rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Endret over bygg, mellombygg og dører, Trøndelag fylkeskommune Avs/Mot: Norconsult AS http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268689?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24359/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Problem med vannsig etter omlegging av vestre vannvei Avs/Mot: Kirsti Gulaker m.fl. http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268694?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Gulaker m.fl. | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24364/2022 | Avdeling: Tekniske tjenester | Tittel: 288/4 - Skiltplan for vedtak og høring. - Oppdal kommune Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268814?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24484/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: 271/277 - Midlertidig brukstillatelse, Hatling Wollan AS Avs/Mot: Idehytta AS http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268917?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idehytta AS | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24587/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Sykkelvei Grytdalen - Gisnadalen Avs/Mot: Frøydis Elnan http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268912?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frøydis Elnan | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24582/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Tilgang til "Min side" Avs/Mot: PARETO ASSET MANAGEMENT AS http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268703?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: PARETO ASSET MANAGEMENT AS | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24373/2022 | Avdeling: Stab og støtte | Tittel: 284/58 - igangsettingstillatelse 2, plasstøpt betong, såle og ringmur. Avs/Mot: ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268861?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24531/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Svar på ønske om etablering av gatelys på gangfelt Avs/Mot: Malin Fagerhaug Heim og Håkon Grødal http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268923?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Fagerhaug Heim og Håkon Grødal | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24593/2022 | Avdeling: Tekniske tjenester | Tittel: Svar på henvendelse om Gatelys i Lerkevegen Avs/Mot: Monika Gjerstad http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268838?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Gjerstad | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24508/2022 | Avdeling: Tekniske tjenester | Tittel: 288/4 - innvilget gravetillatelse og godkjent arbeidsvarslingsplan - Nyvegen 35 Avs/Mot: Oppdal Maskinkompani AS http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268837?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oppdal Maskinkompani AS | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24507/2022 | Avdeling: Tekniske tjenester | Tittel: Oppdal kommune - videreføring av innspill til 2023 - Natur i Norge (NiN) Avs/Mot: Stine Krogfjord http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268873?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Krogfjord | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24543/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: 288/4 - Svar på søknad om gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - Nyvegen 35 Avs/Mot: Oppdal Maskinkompani As http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268836?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oppdal Maskinkompani As | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24506/2022 | Avdeling: Tekniske tjenester | Tittel: 288/4 - søknad om gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - Nyvegen 35 Avs/Mot: Oppdal Maskinkompani As http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268796?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oppdal Maskinkompani As | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24466/2022 | Avdeling: Tekniske tjenester | Tittel: 54/39 - Tinglyst vegrett Avs/Mot: Stein Forbregd http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268833?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Forbregd | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24503/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Overføring av ferie Avs/Mot: Line Karita Asla http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268840?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Karita Asla | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24510/2022 | Avdeling: Hjemmetjenestene | Tittel: 196/108 - Retur av søknad om oppføring av fritidsbolig, Oscar Torve Avs/Mot: Energilaft Oppdal AS m.fl. http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/268913?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Energilaft Oppdal AS m.fl. | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 24583/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning |