Postliste RSS fra innsyn.oppdal.kommune.no. http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.oppdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Høringsuttalelse i planprogrammet ad Gjevillvassdalen Avs/Mot: Oppdal SV http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253807?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppdal SV | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9492/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Referat årsmøte 2022 Avs/Mot: Krisesenteret for Orkdal og omegn http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253795?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Krisesenteret for Orkdal og omegn | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9480/2022 | Avdeling: NAV Oppdal | Tittel: Høring - forslag til kravspesifikasjon Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253793?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9478/2022 | Avdeling: Stab og støtte | Tittel: Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253788?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9473/2022 | Avdeling: Stab og støtte | Tittel: Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Erling Viken og Marit Holand http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253787?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Viken og Marit Holand | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9472/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Høringsinnspill fra Oppdal Venstre til Planprogrammet for skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Oppdal Venstre http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253786?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppdal Venstre | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9471/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til oppstart av reguleringsplan for skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Elin By http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253785?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin By | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9470/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen. Avs/Mot: Bror Erlend Blichfeldt og Hanne Håker http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253783?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bror Erlend Blichfeldt og Hanne Håker | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9468/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspel planprogram skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Åshild Sukka Mehus http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253782?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åshild Sukka Mehus | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9467/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Arnvid Sylte http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253781?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnvid Sylte | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9466/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til planprogram for skiløyper Gjevilvassdalen Avs/Mot: Morten Gran http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253779?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Gran | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9464/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Høringsuttalelse - planprogram og oppstart av reguleringsplan for skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Christina Vogt http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253778?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christina Vogt | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9463/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill vedrørende skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Bente Merete Sande og Hans Henrik Thaulow http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253777?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Merete Sande og Hans Henrik Thaulow | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9462/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Avs/Mot: Knut H. Lund http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253776?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut H. Lund | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9461/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til planprogram om skiløyper i Gjevillvassdalen Avs/Mot: Heidi Hynne http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253775?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Hynne | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9460/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til skiløype på Gjevilvassveien Avs/Mot: Mette Rød http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253774?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Rød | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9459/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til planprogram skiløyper Gjevilvassdalen Avs/Mot: Ragnhild Elisabeth Lund http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253773?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Elisabeth Lund | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9458/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til planarbeid for skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Arild Reistadbakk http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253772?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Reistadbakk | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9457/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til oppstart av planprogrammet i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Gjevilvassdalen Grunneierlag http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253771?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjevilvassdalen Grunneierlag | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9456/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill til planprogram skiløyper i Gjevillvassdalen Avs/Mot: Eli Dahle http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253770?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Dahle | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9455/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill planprogram skiløyper Gjevillvassdalen Avs/Mot: Tonje Kummeneje Vangen og Roger Vangen http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253769?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Kummeneje Vangen og Roger Vangen | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9454/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Uttalelse til varsel om mulig omgjøring av vedtak for barmarkskjøring i Oppdal (kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag) Avs/Mot: Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253768?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9453/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Uttalelse til varsel om mulig omgjøring av vedtak for barmarkskjøring i Oppdal (kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag) Avs/Mot: Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253763?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9448/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Uttalelse til varsel om mulig omgjøring av vedtak for barmarkskjøring i Oppdal (kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag) Avs/Mot: Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253762?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9447/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253759?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9444/2022 | Avdeling: Stab og støtte | Tittel: Innspill til høring om skiløyper i Gjevilvassdalen Avs/Mot: Esten Vassli http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253758?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Esten Vassli | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9443/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Innspill planprogram for skiløyper Gjevilvassdalen Avs/Mot: Berit Bartnes http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253757?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Bartnes | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9442/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Begjæring om innsyn - kommunens leverandørreskontro Avs/Mot: Myndighetsfakta http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253756?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myndighetsfakta | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9441/2022 | Avdeling: Stab og støtte | Tittel: 271/316 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Svahøa AS http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253750?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svahøa AS | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9435/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Søknad om tillatelse til helikoptertransport Avs/Mot: Dnt Oslo og Omegn http://innsyn.oppdal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/253749?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnt Oslo og Omegn | Journaldato: 16.05.2022 | Journalnr: 9434/2022 | Avdeling: Plan og forvaltning |