1 271/154 - Tillatelse til deling av eiendom, Heidi og Ola Tobias Brun Åpne dokument