1 239/30 - Tillatelse til deling av eiendom, Gyldenskog AS Åpne dokument