1 205/98 - Midlertidig brukstillatelse Åpne dokument