1 205/97 - Midlertidig brukstillatelse Åpne dokument