1 156/61 og 156/3 - Tillatelse til deling av eiendom, Arne Folkestad Åpne dokument