1 198/40, 198/48 og 198/49 - Tillatelse til deling av eiendom Åpne dokument