1 232/15 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig Åpne dokument