1 198/58 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig og anneks/garasje Åpne dokument