1 29/2 – Tillatelse til utskifting av vann- og avløpsledninger i Morkelvegen, Oppdal Kommune Åpne dokument