1 225/1 - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk - Gjevilvassdalen Skiløypeforening Åpne dokument
2 Dispensasjonssøknad fra LNFR Åpne dokument
3 Gapahuk-resset-21.08.2022 Åpne dokument
4 Gapahuk Åpne dokument
5 225/1 - nabovarsel gapahuk Resset Åpne dokument
6 Nabovarsel Åpne dokument
7 Tilleggsopplysninger Åpne dokument
8 Kartvedlegg Åpne dokument
9 225/1 - kommentar til innspill og redegjørelse Åpne dokument
10 225/1 – alternativ plassering Åpne dokument