1 299/89 – Ferdigattest for fritidsbolig, Anna Olga og Ole Jacob Storsve Åpne dokument