1 296/54 – Ferdigattest for fritidsbolig, Opp Eiendom og Hyttetjenester AS Åpne dokument