1 205/58 – Ferdigattest for garasje til fritidsbolig, Vegard Selbekk Åpne dokument