1 207/1 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Harald Bøe. Åpne dokument