1 302/129 – Ferdigattest for garasje til fritidsbolig, Eirik Moe Åpne dokument