1 208/1 - Fritak for tømming av slamavskiller Åpne dokument