1 356/1/F160 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Morten og Stine Mari Elverhøi Åpne dokument