1 268/4 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Frode Rasmussen og Sigrid Finne. Åpne dokument