1 239/6 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Turid Aunøien Rein. Åpne dokument