1 280/25 - Tillatelse til oppføring av skilt, Circle K Norge AS Åpne dokument