1 286/64 - Dispensasjon fra byggegrense og vindusutforming og tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus, Anne Grete Klokset Åpne dokument