1 216/1 - Tillatelse til riving av deler av eksisterende landbruksbygg samt oppføring av nytt tilbygg, Per Hindseth Åpne dokument