1 241/84 –Endring av gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolig og anneks, Signe Myers Hovem og Knut Arne Hovem Åpne dokument