1 198/56 - endring av gitt tillatelse Åpne dokument