1 50/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal kommune Åpne dokument