1 232/29 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig Åpne dokument