1 156/3 - Tillatelse til deling av eiendom, Olaf Liabø Åpne dokument