1 316/92 - Ferdigattest for fritidsbolig og anneks, Arve Olav Hov Åpne dokument