1 246/56 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Rita Morken. Åpne dokument