1 232/35 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig,Turid Garshol Teigaas og Stig Teigaas Åpne dokument