1 46/1 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ann Magritt Loe. Åpne dokument