1 328/28 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Bjarte Engen Vik Åpne dokument