1 159/7 - Tillatelse til deling av eiendom, Stein Kleppestø, Trude Kleppestø, Kirsti Kleppestø Åpne dokument