1 204/162 - Avslag på dispensasjon fra LNFR-formål og søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Øyvind Grønset Åpne dokument
2 204/162 - ny søknad om oppføring av fritidsbolig, Øyvind Grønset Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon fra LNFR grunn prosjekt Øyvind Grønset Gnr204 Bnr162 Åpne dokument
4 Situasjonsplan Åpne dokument
5 Terrengsnitt, reguleringsplan Åpne dokument
6 Fasader, plan, snitt Åpne dokument
7 Avstandserklæring Åpne dokument
8 204/162 - uttalelse til nabovarsel etter revidering (kopi av brev til Norrønlaft Oppdal AS) Åpne dokument
9 204/162 - uttalelse til nabovarsel på tomt etter revidering (kopi av brev til Norrønlaft Oppdal AS) Åpne dokument
10 doc00275520220429114025 Åpne dokument
11 doc00311520220725095329 Åpne dokument