1 173/1 - Tillatelse til oppføring av lager/redskapshus, Anita Nerhoel og Fredrik Johansen Oshaug Åpne dokument