1 284/58 - Dispensasjon for plassering av nettstasjon over byggegrense - Tensio AS Åpne dokument