1 298/51 - tillatelse til endring av gitt vedtak i byggesak Åpne dokument