1 316/104 - Ferdigattest for fritidsbolig, Jelhauin Eiendom AS Åpne dokument