1 294/79 – Ferdigattest for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Pia Jeanette Greger-Nilsen og Knut-Olav Skjetne Åpne dokument