1 54/7 - Søknad om fradeling av teig og dispensasjon fra LNFR Åpne dokument