1 29/50 - Tillatelse til oppføring av lagerhall, Tore Forbregd AS Åpne dokument