1 Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 981617150 Åpne dokument