1 29/35 – Tillatelse til bruksendring av lagerbygning, Skreen AS Åpne dokument