1 205/98 - Tillatelse til oppføring av garasje og anneks, Anne Margrete Sneen og Jan Egil Hagerup-Lyngvær Åpne dokument