1 321/6 - Dispensasjon fra felles friområde og tillatelse til oppføring av anneks, Vigdis Irene Nyhus og Jan Kjetil Eggan Åpne dokument